Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Here’s Who You’re Most Likely To Marry Based On Your Job
หน้าที่การงานลิขิตคู่ในอนาคต

หน้าที่การงานลิขิตคู่ในอนาคต

หากสักวันหนึ่งคุณต้องแต่งงาน เชื่อหรือไม่ว่าอาชีพของคุณสามารถบอกถึงคู่รักในอนาคตของคุณได้ เริ่มจากผู้หญิงที่มีรายได้สูง เช่น แพทย์ ทนาย เป็นต้น จะเลือกคู่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน ส่วนผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางมีแนวโน้มที่จะแต่งงานกับผู้ชายที่มีรายได้มากกว่า และที่น่าสนใจคือผู้หญิงที่อยู่ในระดับผู้บริหารจะแต่งงานกับผู้บริหารด้วยกัน ส่วนผู้ชายที่อยู่ในระดับผู้บริหารมักจะแต่งงานกับเลขา และด้านล่างนี้คือตัวอย่างงานวิจัยบางส่วน (จากต่างประเทศ) ที่เรานำมาให้คุณได้พิจารณา

1. นักเขียน

สาวๆนักเขียนมีแนวโน้มมากที่จะได้แต่งงานกับผู้ชายในตำแหน่งผู้จัดการ ผู้บริหาร และอาจารย์ระดับชั้นอุดมศึกษา นอกจากนี้ทั้งนักเขียนผู้ชายและผู้หญิงก็ขึ้นชื่อในเรื่องการจับคู่แต่งงานกันเองอีกด้วย ขณะที่นักเขียนหนุ่มมีโอกาสสูงที่จะได้แต่งงานกับบรรณาธิการหนุ่ม อุ๊ปส์!

2. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดหนุ่มๆส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงที่จะได้แต่งงานกับอาจารย์สาวระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถจับคู่ได้กับผู้จัดการสาว พนักงานฝ่ายกำหนดนโยบายและสินไหมทดแทน พยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจ หรือแม้แต่หนุ่มๆในระดับผู้จัดการด้วยกัน

3. ดีไซเนอร์

บรรดาสาวๆดีไซเนอร์มีโอกาสสูงมากที่จะได้แต่งงานกับผู้จัดการหนุ่มและก็มีแนวโน้มที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะจับคู่กับคนในวงการเดียวกัน ขณะที่นักออกแบบหนุ่มจะแต่งงานกับเลขาชาย อาจารย์สาวในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา นักออกแบบสาวก็จะตกร่องปล่องชิ้นกับระดับผู้บริหารและนักกฎหมายเช่นกัน

4. บาร์เทนเดอร์

บาร์เทนเดอร์สาวมีแนวโน้มที่จะได้แต่งงานกับหนุ่มคนขับสิบล้อ ผู้จัดการ ช่างไม้ พนักงานขาย ขณะที่บาร์เทนเดอร์หนุ่มมักจะได้แต่งงานกับสาวเสิร์ฟ

5. ช่างทำผมและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง

ผู้หญิงกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะได้แต่งงานกับหนุ่มคนขับรถบรรทุก ผู้จัดการหนุ่ม กรรมกรก่อสร้าง ช่างไม้ และภารโรง ส่วนช่างทำผมชายมักจะจับคู่กับดีไซเนอร์หนุ่ม

6. เชฟและหัวหน้าพ่อครัว

เชฟหนุ่มและหัวหน้าพ่อครัวมีโอกาสได้คู่สมรสเป็นพนักงานเสิร์ฟสาว พนักงานคิดเงิน พยาบาลวิชาชีพ ผู้จัดการบริการอาหาร แม่บ้าน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกัน

7. เลขาและเจ้าหน้าที่ธุรการ

เลขาสาวมีแนวโน้มที่จะได้แต่งงานกับผู้จัดการ หนุ่มคนขับรถบรรทุก ภารโรง ผู้จัดการขาย ผู้บริหาร นักกฎหมาย และสาวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

8. นักแสดงหนุ่ม

นักแสดงหนุ่มมีโอกาสสูงมากที่จะได้แต่งงานกับคนในวงการเดียวกัน ขณะที่นักแสดงสาวมักจะจับคู่กับดีไซเนอร์และผู้จัดการหนุ่ม นอกจากนี้นักแสดงหนุ่มอาจจะจับคู่กับตากล้องหนุ่มและเจ้าหน้าที่ตัดต่อ เลขาสาว ทนายความและผู้พิพากษาสาว

9. นักเต้น

นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นสาวมีแนวโน้มที่จะได้ร่วมหอลงโรงกับช่างเชื่อม ผู้บริหารหนุ่ม นักกฎหมาย วิศวกรโยธา รวมทั้งคนในวงการเดียวกัน ขณะที่นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นหนุ่มจะได้แต่งงานกับเลขาหนุ่ม

10. ตำรวจ

ตำรวจหนุ่มมีแนวโน้มที่จะได้แต่งงานกับอาจารย์สาวในระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา พยาบาลวิชาชีพ และเลขา

Blogger : Bobby Box

Source : bustle.com