Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Ways to Make Your Office Millennial Friendly
5 วิธีสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานยุคมิลเลนเนียล

สร้างบรรยากาศให้น่าอยู่กับเพื่อนร่วมงานหัวสมัยใหม่

ในแต่ละปีคนยุคมิลเลนเนียลซึ่งเกิดในช่วงต้นยุค 1980-2000 จะเริ่มค่อยๆเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นขณะที่พวกเขากำลังไต่เต้าบันไดอาชีพ หน้าที่ของพวกเขาก็มีทั้งความสำคัญและต้องอาศัยความรับผิดชอบมากขึ้น ในทางกลับกันคนยุคมิลเลนเนียลกำลังจะครองโลก บริษัทของคุณยอมรับความจริงข้อนี้หรือยัง? ถ้ายัง..ก็ได้เวลาแล้วที่จะเริ่มคิดถึงวิธีดึงดูดคนที่มีพรสวรรค์มากที่สุดให้เข้ามา (ในฐานะที่ฉันเกิดยุคมิลเลนเนียลแล้วก็ดูแลคนยุคมิลเลนเนียล ฉันอยู่ในตำแหน่งที่รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไร) และนี่คือ 5 สิ่งที่พวกเขาควรมีในที่ทำงาน

1. ความสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างหัวหน้า/ลูกน้อง

บางคนบอกว่านี่คือสิทธิของคนยุคมิลเลนเนียล พวกเขาไม่กลัวที่จะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของตัวเองรวมถึงจะไม่อดทนกับความสัมพันธ์ในที่ทำงานแบบทางเดียวด้วย คนทำงานยุคใหม่ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ได้รับการเคารพ และได้รับความชื่นชมแม้ว่าจะยังมีการแบ่งตำแหน่งตามลำดับชั้นอยู่ก็ตาม

2. สภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน

ในการสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นในที่ทำงาน บริษัทจำเป็นต้องลงทุนทั้งเวลาและทรัพยากรเพื่อสร้างระบบการปลูกฝังพนักงานใหม่เพื่อให้พวกเขาลงมือทำงานอย่างเต็มที่ ที่สำคัญคนยุคมิลเลนเนียลเป็นพวกที่ชอบทำอะไรเร็วๆ ดังนั้นสถานที่ทำงานจึงต้องพร้อมและมีเทคโนโลยีทันสมัยอยู่เสมอ (พวกเขาไม่ต้องการใช้โปรแกรมที่ถูกคิดค้นมาตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเรียนอยู่ชั้นประถม) นอกจากนี้สถานที่ทำงานควรออกแบบให้ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

3. ผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้

คนยุคมิลเลนเนียมมีความถนัดในการใช้เครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบและหางานในปัจจุบันมาก พวกเขาค่อนข้างใส่ใจกับชื่อเสียงของบริษัทในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Glassdoor และ LinkedIn ที่สำคัญพวกเขายังเก่งในเรื่องการเปรียบเทียบผลตอบแทนกับสวัสดิการต่างๆกับบริษัทคู่แข่งด้วย แต่คนยุคมิลเลนเนียลไม่ได้สนใจแค่เรื่องเงิน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุดคุณควรโฆษณาถึงประสบการณ์ของพนักงานและข้อเสนอของบริษัทไปพร้อมๆกับผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้

4. วัฒนธรรมองค์กร

แผนกทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่มักจะพูดถึงวัฒนธรรมองค์กร แต่น่าเสียดายที่บทสนทนาเหล่านี้มีความหมายในโลกแห่งความจริงน้อยมาก บรรดาองค์กรสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคนยุคมิลเลนเนียลจะมีวัฒนธรรมองค์กรของจริงที่มีค่านิยมและการจ้างงานรวมถึงการเลื่อนขั้นโดยตัดสินจากผลงาน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้จะช่วยสร้างสรรค์ผลผลิต บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับที่ทำงาน

5. ลำดับชั้นที่เท่าเทียมกัน

องค์กรสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีการเรียงลำดับชั้นที่เท่าเทียมกัน แม้ว่าลำดับชั้นเหล่านี้จะยังมีคุณค่าขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กร แต่คนยุคมิลเลนเนียลจะไม่ทนต่อการแข่งขันกับพนักงานระดับอาวุโสกว่า การตะคอกหรือพูดจาดูถูกเพียงเพราะว่าอีกฝ่ายอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งต่ำกว่าเป็นพฤติกรรมที่ควรยุติลงได้แล้ว เพราะปัจจุบันคนยุคมิลเลนเนียมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและควรได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

Blogger : Ray Gillenwater (Co-Founder and CEO of SpeakUp)

Source : entrepreneur.com