Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Differences between a Soulmate and a Life Partner
5 ข้อแตกต่างระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต

ข้อแตกต่างระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต

แม้คนส่วนใหญ่จะใช้คำว่าคู่แท้กับคู่ชีวิตสลับกันไปมา แต่อันที่จริงสองคำนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นคู่แท้สามารถสอนคุณรวมถึงแสดงวิธีคิดเกี่ยวกับระดับความเป็นอยู่และจิตใจของมนุษย์ได้ ขณะที่คู่ชีวิตจะเป็นเพื่อนที่คุณสามารถไว้ใจได้ไปตลอดชีวิต และด้านล่างนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคู่แท้กับคู่ชีวิต คุณควรหาเวลาศึกษาและทำความเข้าใจพวกมันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

1. คู่ชีวิตมักจะอยู่เคียงข้างคุณนานกว่าคู่แท้

คู่แท้สามารถเป็นได้ทั้งเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรัก พวกเขามีแนวโน้มที่จะเติมเต็มความรักหรือความปรารถนาในชีวิตของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อภารกิจหลักของคู่แท้เสร็จสมบูรณ์..พวกเขาจะหายตัวไปไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ในทางกลับกันคู่ชีวิตจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณตลอดทั้งชีวิตและให้ความช่วยเหลืออย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วย นอกจากนี้คู่ชีวิตจะให้กำลังใจคุณในการเสี่ยงเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขและความสำเร็จ พวกเขาจะผูกพันกับคุณทั้งทางอารมณ์และจิตวิญญาณ

2. ความแตกต่างทางร่างกายและจิตวิญญาณ

โดยปกติคู่แท้จะผูกพันกับคุณอย่างรวดเร็วและแน่นแฟ้นแม้ว่าจะกินเวลาค่อนข้างสั้นและมักจบลงด้วยความเศร้า ขณะเดียวกันการยอมรับว่าความรักของคู่ชีวิตจะมีความเป็นธรรมชาติและดูนิ่งเงียบมากกว่าแต่มีแนวโน้มว่าจะต่อเนื่องในระยะยาว จุดประสงค์ของคู่แท้คือเพื่อปลุกกระตุ้น ทำลายอีโก้ ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆของคุณ รวมถึงเปิดใจคุณให้กว้างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้าไป..ซึ่งมากจนทำให้คุณต้องเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง

3. แรงดึงดูดต่างกัน

เมื่อคุณเจอกับคู่แท้ก็มักจะรู้สึกราวกับว่ารู้จักกันมานานหลายปีแล้วและเหมือนว่าสามารถอ่านใจของอีกฝ่ายได้ด้วย ปรากฎการณ์นี้คล้ายกับการดึงดูดของแม่เหล็กแต่ก็เป็นไปได้ยากที่จะมีความสุขและความสงบในระยะยาว ในทางกลับกันคู่ชีวิตจะยิ่งมีความผูกพันทางอารมณ์มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปรวมถึงเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องด้วย

4. ความผูกพันของคู่แท้เกิดจากสัญชาตญาณ

เนื่องจากดูเหมือนว่าความคิดและความรู้สึกระหว่างคุณกับคู่แท้จะมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นคุณทั้งคู่จึงแทบไม่ต้องปริปากพูดอะไรออกมาเลย ในทางกลับกันแรงดึงดูดระหว่างคู่ชีวิตจะค่อนข้างเห็นได้ชัดและชัดเจนมากกว่า ที่สำคัญยังขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางปัญญาซึ่งแตกต่างจากการกระตุ้นทางอารมณ์

5. คู่แท้นั้นหายาก

ความสัมพันธ์กับคู่แท้มักจะประเดี๋ยวประด๋าวและเจ็บปวดแต่ก็ทำให้คุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดี ในทางกลับกันความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตโดยปกติจะยืนยาวคงทนและมีความสุข ที่สำคัญทั้งคู่จะทำให้อีกฝ่ายกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆปีที่อยู่ด้วยกัน คู่แท้จะทำให้คุณรู้สึกสมบูรณ์..ไม่มีอะไรขาดหายไป แต่คู่ชีวิตจะเป็นเพื่อนที่คอยสนับสนุนคุณไปตลอด

Source : irelease.org