Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

นักวิทยาศาสตร์พบว่าคู่รักที่รักกันปานจะกลืนกิน
มีแนวโน้มว่าจะพากันน้ำหนักตัวพุ่ง

คู่รักที่รักกันปานจะกลืนกินมีแนวโน้มจะน้ำหนักตัวพุ่ง

แนวคิดที่ว่าคู่รักน้ำตาลเรียกพี่จะพากันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอาจฟังดูไกลเกินความจริงเล็กน้อย ทว่าน่าตกใจที่มีหลักฐานสนับสนุนข้อความดังกล่าวด้วย จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าคู่รักที่มีความสุขและพอใจในชีวิตแต่งงานมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนาสรุปว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 24 ปอนด์ในช่วง 5 เดือนแรกถึง 6 ปีของการแต่งงาน นอกจากนี้ผู้หญิงที่อยู่กับคนรักแต่ไม่ได้แต่งงานกันจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 22 ปอนด์ขณะที่ผู้หญิงที่กำลังเดทแต่ไม่ได้อยู่กับคนรักจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพียง 13 ปอนด์เท่านั้น การศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้ชายจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นระหว่างที่เปลี่ยนจากสถานะโสดไปเป็นมีความสัมพันธ์ ส่วนผู้ชายที่อยู่กับคนรักมานานกว่า 2 ปีมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 25 ปอนด์หรือสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ไม่ได้อยู่กับคนรัก การศึกษาได้ข้อสรุปว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างความสัมพันธ์โรแมนติกกับจำนวนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วน อย่างไรก็ตามแม้ว่าการที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจะเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระยะยาวแต่ปรากฏว่าปริมาณการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์กลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งหมายความว่าคู่รักเต็มใจที่จะใช้ชีวิตที่เกื้อหนุนต่อสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันงานวิจัยโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติก็ได้สำรวจว่าการที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นของคู่รักข้าวใหม่ปลามันนั้นเกิดจากความสุขของพวกเขาหรือไม่ ผลปรากฏว่าคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันไม่นานและมีความสุขจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นสองเท่าซึ่งตรงกันข้ามกับคู่รักที่ไม่มีความสุขกับคนรักของตัวเอง

สรุปว่าคู่รักที่มีความสุขจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากพวกเขาไม่จำเป็นต้องบริหารเสน่ห์กับคนรักของตัวเองและพวกเขาก็มีความสุขตามแบบฉบับของพวกเขา ส่วนคู่รักที่รู้สึกไม่พอใจในความสัมพันธ์จะไม่สามารถมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากความเครียด อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้คู่รักที่มีความสุขใส่ใจค่าดัชนีมวลกายมากกว่ารูปลักษณ์ของตัวเองเนื่องจากอาจมีปัญหาด้านสุขภาพได้

น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นโรคติดต่อ

การศึกษาโดยวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ชี้ว่าการที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นคือโรคติดต่ออย่างหนึ่งของบรรดาคู่สมรส หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจะมากถึงร้อยละ 37 เลยทีเดียวเนื่องจากพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่คู่รักที่ไม่พอใจในความสัมพันธ์จะหลีกเลี่ยงการใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนไม่สามารถปรับพฤติกรรมการกินให้เข้ากันได้ แม้ว่าการศึกษาเหล่านี้จะเป็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้สำหรับทุกคน ที่สำคัญหากน้ำหนักตัวของคุณไม่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีความสุขกับคนรักของคุณ จุดประสงค์หลักของการศึกษาเหล่านี้ก็เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคู่สมรสและช่วยต่อสู้กับโรคอ้วน

Source : brightside.me