Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Paris Navigating Gym
โรงยิมลอยน้ำแห่งแรกของปารีส

โรงยิมลอยน้ำแห่งแรกของปารีส

วันนี้ Carlo Ratti Associati ได้เปิดตัว Paris Navigating Gym ซึ่งเป็นโรงยิมลอยน้ำที่ล่องไปตามแม่น้ำแซน ณ กรุงปารีสโดยใช้พลังงานจากการออกกำลังกายของเหล่าผู้โดยสารบนเรือ โครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาและร่วมมือกันระหว่าง Technogym, Terreform ONE กับ URBEM โรงยิม Paris Navigating Gym เป็นเรือไว้สำหรับการออกกำลังกายที่มีความยาว 20 เมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 45 คน โรงยิมแห่งนี้มีเครื่องออกกำลังกาย ARTIS ของ Technogym ซึ่งเป็นอุปกรณ์การออกกำลังกายรุ่นพิเศษที่อาศัยพลังงานของมนุษย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้อีก การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานและเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าของ ARTIS จะช่วยถ่ายทอดพลังงานของผู้โดยสารไปยังเรือและทำให้เรือสามารถล่องไปตามแม่น้ำแซนได้ทั่วเมือง ที่สำคัญเรือลำนี้ยังต้อนรับผู้โดยสารทุกคนที่ต้องการด้วย

โรงยิมลอยน้ำ

“โรงยิม Paris Navigating Gym เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานของมนุษย์” กล่าวโดย Carlo Ratti ผู้อำนวยการแห่ง MIT Senseable City Lab ในกรุงบอสตันและเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Carlo Ratti Associati “เรารู้สึกทึ่งมากที่ได้เห็นพลังงานอันเกิดจากการออกกำลังกายในโรงยิมที่สามารถขับเคลื่อนเรือลำหนึ่งให้เดินหน้าไปได้ นี่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จับต้องได้ซึ่งอยู่เบื้องหลังคำนามธรรมว่า ‘พลังงานไฟฟ้า’”

โรงยิมลอยน้ำ ปารีส

โรงยิม Navigating Gym จะทำให้ชาวปารีสได้ล่องไปตามแม่น้ำได้ตลอดทั้งปี จอภาพที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงที่ถูกติดตั้งบนเรือจะแสดงให้เห็นปริมาณของพลังงานอันเกิดจากการออกกำลังกายและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำแซนซึ่งถูกบันทึกตามเวลาจริงจากตัวรับต่างๆที่อยู่บนเรือ ด้วยวัสดุห่อหุ้มเป็นกระจกใสและเปิดทำการในช่วงฤดูร้อนทำให้โรงยิมแห่งนี้สามารถอวดทัศนียภาพของเมืองในรูปแบบพาโนรามาได้อย่างงดงาม ที่สำคัญในตอนกลางคืนเรือลำนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงและงานเฉลิมฉลองได้อีกด้วย การออกแบบเรือลำนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Bateaux Mouches ซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ดั้งเดิมที่ใช้บรรทุกนักท่องเที่ยวข้ามแม่น้ำแซนในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงฝรั่งเศสด้วย “การล่องเรือเล่นมักจะเป็นกิจกรรมสำคัญของชาวปารีสในการแสดงออกถึงความตื่นเต้นของชีวิตคนเมืองตั้งแต่ Walter Benjamin ไปจนถึงศิลปินกลุ่มสถานการณ์นิยม

โรงยิมลอยน้ำแห่งแรกในปารีส

Source : dexigner.com, fubiz.net