Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

GER Mood Sweater
คอปกเสื้อที่บอกอารมณ์ของผู้สวมใส่ได้ด้วยสีเรืองแสง

GER Mood Sweater คอปกเสื้อแสดงอารมณ์

คอปกเสื้อของสเว็ตเตอร์สื่ออารมณ์ Mood ซึ่งเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของสตูดิโอ Sensoree ในกรุงซานฟรานซิสโกสามารถเปลี่ยนสีได้โดยขึ้นอยู่กับระดับความตื่นเต้นของผู้สวมใส่ ชุดหลอดไฟ LED จะถูกติดตั้งไว้ในเนื้อผ้าบริเวณคอปกเสื้อที่ตั้งสูงโดยจะแสดงสีไฟเพื่อบ่งบอกสภาวะทางอารมณ์ในขณะนั้น

GER Mood Sweater

เซ็นเซอร์ที่ทางสตูดิโอเรียกว่า Galvanic Extimacy Responders หรือ GER จะถูกติดตั้งไว้ที่มือเพื่ออ่านและแปลความหมายของกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกริยาทางเคมีในผิวหนัง เซ็นเซอร์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับสายไฟโปร่งแสงไปยังเครือข่ายที่ติดตั้งอยู่ภายในชุด ซึ่งจะแปรสภาพข้อมูลแล้วส่งต่อไปให้หลอดไฟแสดงสีออกมาตามอารมณ์ของผู้สวมใส่

ปกเสื้อบอกอารมณ์

สเว็ตเตอร์จะเรืองแสงสีแดงออกมาเมื่อผู้สวมใส่รู้สึกกังวลหรือตกอยู่ในห้วงรัก ขณะที่สีฟ้าแสดงถึงความผ่อนคลาย สีเขียวแสดงถึงความสงบ หรือถ้าตื่นเต้นก็จะกลายเป็นสีม่วง ส่วนสีเหลืองแสดงถึงความพึงพอใจ

สีแดง รู้สึกกังวลหรือตกอยู่ในห้วงรัก
สีแดง รู้สึกกังวลหรือตกอยู่ในห้วงรัก

สีฟ้า อารมณ์ผ่อนคลาย
สีฟ้า อารมณ์ผ่อนคลาย

สีเขียว รู้สึกสงบ
สีเขียว รู้สึกสงบ

สีม่วง ตื่นเต้น
สีม่วง ตื่นเต้น

เทคโนโลยีนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถสื่อสารอารมณ์ของตัวเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้ ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีอารมณ์แปรปรวนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไร้เหตุผลชัดเจน

ปกเสื้อบอกอารมณ์

นอกจากนี้สเว็ตเตอร์สื่ออารมณ์ Mood ยังเป็นก้าวแรกในการช่วยเหลือครอบครัวหรือกลุ่มคนที่จะต้องดูแลผู้อื่น เพื่อให้เข้าใจถึงอารมณ์ของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้น

ปกเสื้อแสดงอารทณ์

สีม่วง แสดงอารมณ์ตื่นเต้น

ปกเสื้อแสดงอารทณ์

สเว็ตเตอร์ Mood ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเป็นเวลายาวนานกว่า 4 ปี และเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2013 ณ มหานครนิวยอร์ก จึงเป็นนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสรีระของเราเอง

ปกเสื้อแสดงอารทณ์

Source :