Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Washing with Air
ซักผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำ

เครื่องซักผ้าด้วยอากาศ

Air Wash คือวิธีทำความสะอาดเสื้อผ้าแบบใหม่ โดยไม่ต้องใช้น้ำหรือผงซักฟอกเลย ซึ่งออกแบบมาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจับเอา CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) มาบีบอัดและแปรสภาพให้กลายเป็นของเหลวที่สามารถแทรกซึมเข้าไปขจัดคราบสกปรกได้สะอาดหมดจด นอกจากข้อดีที่ช่วยประหยัดพลังงานและน้ำแล้ว ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันแห้งทันทีโดยไม่ต้องตากให้ยุ่งยาก พอซักเสร็จปุ๊บประตูก็จะเปิดอัตโนมัติ และ CO2 ในสภาพของเหลวก็จะระเหยไปในทันที เหลือแต่เพียงเสื้อผ้าที่แห้งสะอาดเหมือนใหม่

Air Wash

เครื่องซักผ้า ไม่ใช้น้ำ ไม่ใช้ผงซักฟอก

เครื่องซักผ้า ไม่ใช้น้ำ

Washing with Air

Ais Wash - Mani Shahriari

Washing Machine No Water

เครื่องซึกผ้าด้วยอากาศ - Mani Shahriari

Designer: Mani Shahriari

Source: www.yankodesign.com/2014/08/11/washing-with-air/