Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

เด็กๆอ่านหนังสือให้สุนัขฟังเพื่อช่วยเหลือพวกมัน
ให้คุ้นเคยกับคนก่อนที่จะมีคนมารับไปเลี้ยง

เด็กๆอ่านหนังสือให้สุนัขฟังเพื่อให้คุ้นเคยกับคน

ครั้งก่อนเราได้เขียนถึงเด็กๆที่อ่านหนังสือให้แมวในศูนย์พักพิงฟัง คราวนี้ก็เป็นโครงการคล้ายกันแต่เป็นสำหรับสุนัข! และที่สมาคมเมตตาสัตว์มิสซูรี่แห่งนี้ โครงการ Shelter Buddies Reading Program ได้จับคู่เด็กๆตั้งแต่อายุระหว่าง 6-15 ปีกับน้องหมาขี้กลัวเพื่อปรับสภาพจิตใจและเตรียมตัวให้พวกมันสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านถาวรได้ หลังจากที่ฝึกมานาน 10 ชั่วโมงเด็กๆเหล่านี้จะนั่งอยู่ตรงหน้าคอกสุนัขและอ่านหนังสือให้พวกมันฟัง

ผู้อำนวยการโครงการนี้กล่าวว่า “เราต้องการช่วยเหลือสุนัขขี้กลัวและขี้อายโดยไม่มีการใช้กำลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลกระทบในเชิงบวกสามารถทำให้สุนัขขี้อายและขี้กลัวกล้าเข้าหาผู้คนและแสดงออกมากขึ้น ที่สำคัญเด็กๆจะส่งเสริมพฤติกรรมนั้นโดยการโยนอาหารให้พวกมันกิน”

Website : www.hsmo.org

เด็กๆจะอ่านหนังสือให้สุนัขในศูนย์พักพิงฟังเพื่อสร้างความเป็นมิตรและและทำให้พวกมันพร้อมที่จะถูกรับไปเลี้ยง

เด็กๆอ่านหนังสือให้สุนัขฟังเพื่อให้คุ้นเคยกับคน

“การอ่านหนังสือให้สุนัขฟังจะช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดให้กับสุนัขในศูนย์พักพิงเหล่านี้”

เด็กๆอ่านหนังสือให้สุนัขฟังให้คุ้นเคยกับคนก่อนมีคนรับไปเลี้ยง

“การได้ยินเสียงเด็กๆอ่านหนังสือจะทำให้สัตว์เหล่านี้รู้สึกสงบและเราก็รู้สึกทึ่งมากกับการตอบสนองของพวกมัน”

เด็กๆอ่านหนังสือให้หมาฟัง

“เมื่อเด็กๆเล่านิทานให้สุนัขฟังก็จะเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของตัวเองด้วย”

เด็กๆอ่านหนังสือให้หมาฟังเพื่อให้คุ้นเคยกับคน

เชิญชมวีดิโอแบบเต็มรูปแบบข้างล่างนี้


ดูคลิป VDO

Blogger : Paulina Tikunova

Source :