Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

ศิลปินฉีกภาพลักษณ์ของเหล่าคนดัง
โดยการพาพวกเขาเข้าสู่โลกสีชมพู

สก๊อตต์ ชีดลีย์ เป็นศิลปินจากโอไฮโอ้ซึ่งปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในเมืองออร์แลนโด้ รัฐฟลอริด้า เขาเรียกตัวเองว่าศิลปินแนวเหนือจริง ผลงานชุด “สีชมพู” บางส่วนของเขาก็ให้ความรู้สึกไปในแนวทางนั้นด้วยเนื่องจากเขาตัดสินใจวาดภาพคนดังระดับโลกมากมายบวกกับการเติมแต่งด้วยโทนสีชมพูหวานแหวว

ศิลปินหนุ่มกล่าวว่าผลงานศิลปะชุดนี้ “จะสำรวจความหมายของสีและสัญลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรมกับสังคมรวมถึงการนิยามว่าความเข้าใจเหล่านี้สามารถเปลี่ยนตัวตนและโลกทัศน์ที่ตามมาภายหลังอย่างไร” สก๊อตต์ได้วาดภาพคนดังแห่งประวัติศาสตร์และใช้ศิลปะล้อเลียนพวกเขาในเชิงสังคม/เพศ ศิลปินรายนี้มีความสุขที่ได้ทำให้คนอื่นหัวเราะและเขาก็หมายมั่นว่าจะทำต่อไป เขากล่าวว่า “แต่ผมก็ได้รับกระแสในแง่ลบจากคนบางกลุ่ม อย่างไรก็ตามถ้าการกระทำของผมทำให้คนอื่นคิดนอกกรอบได้..ผมก็สุขใจครับ”

Instagram : @scott_scheidly

ฉีกภาพลักษณ์เหล่าคนดังโดยการเข้าสู่โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

โอบาม่า โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

ปูติน โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

คิมจองอึน โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

ควีนอลิซาเบธ โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

โลกสีชมพู โอบาม่า

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

ชิววี่ โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

ดอนัลด์ ทรัมป์ โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

คิมจองอิล โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

เรแกน โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

ซุปเปอร์แมน โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

อับราฮัม ลินคอล์น โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

บุช โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

ฮิลลารี่ โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

โบบา เฟทท์ โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

สตาลิน โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

เหมาเจ๋อตุง โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

โยดา โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

ฮิตเลอร์ โลกสีชมพู

Photo Credit : Instagram @scott_scheidly

Blogger : Hidreley

Source : boredpanda.com