Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Words to Help You Stick to Your Goals
2 คำง่ายๆสร้างพลังมุ่งสู่เป้าหมาย “ทำไม่ได้” หรือ “ไม่ทำ”

คำง่ายๆสร้างพลังสู่เป้าหมาย ทำไม่ได้ หรือ ไม่ทำ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆ คนส่วนใหญ่พยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายไปอย่างช้าๆจนกระทั่งต้องลงเอยด้วยการทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธตัวเองไม่ได้ การปฏิเสธตัวเองเป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดของการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือสร้างนิสัยใหม่ๆ หรือลองทำกิจกรรมแปลกใหม่ คุณต้องการวันหยุดและปฏิเสธตัวเองไม่ได้ คุณต้องการขนมหวานและปฏิเสธตัวเองไม่ได้ คุณอยากวิ่งให้ไกลกว่าเดิมแต่คุณเหนื่อยก็เลยยอมแพ้และปฏิเสธตัวเองไม่ได้ สุดท้ายคุณก็ต้องทำในสิ่งที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ทำในสิ่งที่วางแผนเอาไว้แล้ว ดังนั้นอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิเสธตัวเองล่ะ? เลิกพูดว่า “ทำไม่ได้” และเริ่มพูดว่า “ไม่ทำ” กันดีกว่า ทฤษฎีนี้ได้ผลนะ กลุ่มนักวิจัยได้ลองศึกษาโดยการจำลองสิ่งล่อใจให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มแรกเจอและสั่งให้พูดว่า “ฉันทำไม่ได้” ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งต้องพูดว่า “ฉันไม่ทำ”

เกิดอะไรขึ้น?

  • ผู้เข้าร่วมที่ต้องพูดว่า “ฉันทำไม่ได้” ยอมแพ้ต่อสิ่งล่อใจถึงร้อยละ 61
  • ผู้เข้าร่วมที่ต้องพูดว่า “ฉันไม่ทำ” ยอมแพ้ต่อสิ่งล่อใจร้อยละ 36 เจ๋งใช่ไหมล่ะ?

นักวิจัยกลุ่มเดิมยังทำการทดลองต่อไป ผู้เข้าร่วมถูกสั่งให้ตั้งเป้าหมายเพื่อสุขภาพระยะยาว ผู้เข้าร่วมกลุ่มแรกต้องพูดว่า “ฉันโดดการออกกำลังกายไม่ได้” ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งต้องพูดว่า “ฉันไม่โดดการออกกำลังกาย”

สิบวันต่อมากลุ่มนักวิจัยพบว่า..

  • สมาชิกในกลุ่มควบคุม 3 ใน 10 คนปฏิบัติตามเป้าหมาย
  • สมาชิกในกลุ่ม “ฉันทำไม่ได้” 1 ใน 10 คนปฏิบัติตามเป้าหมาย
  • สมาชิกในกลุ่ม “ฉันไม่ทำ” 8 ใน 10 คนปฏิบัติตามเป้าหมาย นอกจากสมาชิกในกลุ่ม “ฉันทำไม่ได้” จะด้อยกว่าสมาชิกในกลุ่ม “ฉันไม่ทำ” แล้ว พวกเขายังด้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสอนเรื่องกลยุทธ์อีกด้วย

ทำไม? เนื่องจาก “กรอบการปฏิเสธ ‘ฉันไม่ทำ’ จะมีลักษณะชักจูงมากกว่ากรอบการปฏิเสธ ‘ฉันทำไม่ได้’ หรือในภาษาที่เราเข้าใจเมื่อเราพูดว่า “ฉันทำไม่ได้” เราจะหาทางออกให้กับตัวเอง “ฉันอาจจะทำได้แต่ครั้งนี้ฉันเลือกที่จะไม่ทำเพราะฉันทำไม่ได้ไง”

ประโยคใดดังต่อไปนี้ที่ฟังดูมีพลังและหนักแน่นมากกว่ากัน?

  • “ฉันโดดการออกกำลังกายวันนี้ไม่ได้” หรือ “ฉันไม่โดดการออกกำลังกาย”?
  • “ฉันลดราคาให้คุณไม่ได้” หรือ “เราไม่ลดราคาผลิตภัณฑ์ของเรา”?
  • “ฉันหาเวลาทำไม่ได้ เสียใจมาก” หรือ “ฉันไม่มีวันว่างในปฏิทินเลย”?

“ฉันทำไม่ได้” ฟังดูเหมือนเยื่อกระดาษบางๆเนื่องจากเป็นการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก ส่วนคำว่า “ฉันไม่ทำ” ฟังดูเหมือนกำแพงอิฐเนื่องจากการตัดสินใจมาจากเบื้องลึกภายในตัวคุณ มันคือเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของคุณและเป็นตัวตนจริงๆของคุณ พลังของคำว่า “ฉันไม่ทำ” จะช่วยขยายกระบวนการทางความคิดของคุณและความประทับใจของผู้อื่นที่มีต่อคุณมากกว่าคำว่า “ฉันทำไม่ได้”

The Motivation Myth

Blogger : Jeff Haden

Source : oprah.com