Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Why Narcissism and High Self-Esteem Aren’t the Same Thing
ข้อแตกต่างระหว่างการหลงตัวเองกับความภูมิใจในตนเองสูง

ข้อแตกต่างระหว่างหลงตัวเองกับภูมิใจในตนเองสูง

เราทุกคนล้วนคงเคยรู้จักผู้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคำว่า “รู้สึกดีกับตัวเอง” กับ “ฉันเป็นคนเก่ง” ใช่ไหม? หากคุณสงสัยว่าพวกเขามีความภูมิใจในตนเองสูงหรือเป็นพวกหลงตัวเองกันแน่ งั้นคุณก็ควรขอให้พวกเขาอธิบายความรู้สึกในช่วงที่ภาคภูมิใจที่สุดออกมา ผู้ที่มีความภูมิใจในตนเองสูงมักจะเน้นถึงความพยายามมากเป็นพิเศษเนื่องจากพวกเขาคิดว่าตัวเองเก่งโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ความรู้สึกภูมิใจอย่างแท้จริงจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความภูมิใจในตนเองสูงขณะที่ความอวดดีจะใกล้เคียงกับลักษณะของการหลงตัวเอง เช่น การสำคัญตนเอง ความหยิ่งผยอง และการถือว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น เป็นต้น ความรู้สึกภูมิใจอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทุ่มเททำงานและประสบความสำเร็จ ส่วนความอวดดีคือการคุยโวโอ้อวดทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจทำให้ดีที่สุด

ความรู้สึกภูมิใจในแง่บวกสามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างมหาศาล ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนคนหนึ่งไม่พอใจในผลการสอบของตัวเองจึงพยายามตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อการสอบครั้งต่อไป นอกจากนี้ความรู้สึกภูมิใจจะช่วยทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ตั้งแต่การออกกำลังกายสัปดาห์ละสามครั้งไปจนถึงการตั้งงบเพื่อให้สามารถชำระเงินค่าดาวน์บ้านได้ กลุ่มคนประเภทนี้โดยเฉลี่ยจะประสบความสำเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสัมพันธ์ที่น่าประทับใจ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความอวดดีกลุ่มคนประเภทนี้จะล้มเหลวในเรื่องความสัมพันธ์และไม่ได้รับการเคารพจากบุคคลอื่น (น่าตกใจใช่ไหมล่ะ) คุณอาจสงสัยว่าแนวคิดนี้มาจากไหน กลุ่มนักวิจัยได้ขอให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเขียนคำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความภูมิใจซึ่งประกอบไปด้วย “ลุล่วง” “มั่นใจ” “หลงตัวเอง” “ตนเองเป็นฝ่ายถูก” หลังจากที่ป้อนคำทั้งหมดเข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่มนักวิจัยก็สามารถแบ่งคำที่เกี่ยวข้องกับความภูมิใจได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะมีความหมายเชิงบวกขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมีความหมายเชิงลบซึ่งหมายความว่าคนเรามีความภูมิใจที่แตกต่างกัน คุณควรตั้งเป้าไปยังสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกภูมิใจ ไม่ใช่การหลงตัวเอง หากคุณยึดติดกับความรู้สึกคุณก็จะปรารถนาความสำเร็จที่ไม่ต้องอาศัยความพยายามเช่นเดียวกับนักกีฬาที่โด๊ปยาเพียงเพื่อต้องการชัยชนะ จงย้ำเตือนตัวเองว่าการหลงตัวเองไม่ใช่พฤติกรรมที่น่ามองเลยแม้กระทั่งตัวคุณเอง

Blogger : Emma Haak

Source : oprah.com