Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Ways to Be Positive About Getting Older
4 วิธีคิดบวกเมื่ออายุมากขึ้น

วิธีคิดบวกเมื่ออายุมากขึ้น

คุณอาจเคยได้ยินวลีที่ว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” หรือได้ยินคนพูดว่า “ถึงจะแก่แต่หัวใจเด็ก” แต่สำหรับคนส่วนใหญ่การมีอายุมากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและอุปสรรคต่างๆ บวกกับกระบวนการทางอารมณ์ที่ซับซ้อนด้วย เราควรคิดบวกไปพร้อมๆกับอายุที่มากขึ้นเพื่อการมีชีวิตที่ดีและมีความหมายในภายภาคหน้า และนี่คือ 4 วิธีง่ายๆ

1. เตรียมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ไม่ต่างจากการเปลี่ยนแปลงช่วงอื่นๆของชีวิต เช่น วัยหนุ่มสาว อายุมากขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อนๆอาจเกษียณและโยกย้ายไป ความเจ็บป่วยอาจรุมเร้า หรือสถานการณ์ต่างๆอาจพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงอย่างสง่างามหมายถึงการยอมรับมันในฐานะโอกาสที่จะเติบโตในฤดูกาลใหม่แห่งชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย คุณควรมองหาแรงสนับสนุนจากคนรักหรือที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อสร้างรากฐานการคิดบวกแม้ในยามที่เปลี่ยนแปลง

2. ปลูกฝังมิตรภาพหลากหลายวัย

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในทุกช่วงอายุมีประโยชน์หลากหลายตั้งแต่การช่วยเหลือผู้สูงอายุให้รู้จักใช้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของคนหนุ่มสาว ไปจนถึงภูมิปัญญาและมุมมองของบรรดาผู้สูงอายุ

3. กำจัดความยุ่งเหยิง

ผู้สูงอายุมักจะเก็บสะสมสิ่งของต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทางหรือสิ่งของที่เป็นความทรงจำในครอบครัว การสละเวลาเพื่อกำจัดความยุ่งเหยิงออกจากบ้านนั้นมีความหมาย คุณจะได้ระลึกถึงความสุขในวันที่ผ่านมาและสิ่งที่คุณสามารถปล่อยวางได้อย่างสงบ นอกจากนี้การจัดระเบียบพื้นที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ เช่น สะดุดล้ม เป็นต้น

4. หลีกเลี่ยงการเหมารวม

มีความเชื่อผิดๆมากมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น พวกเขาจะหลงๆลืมๆ หรือตัดขาดจากโลกภายนอก แต่ความจริงมีการศึกษามากมายเผยว่าผู้สูงอายุจะปลอดจากความเครียดในการเลี้ยงดูครอบครัวและทำมาหากิน พวกเขาจะมีความสุขและพอใจในสภาพที่เป็นอยู่มากกว่าวัยหนุ่มสาว คุณควรให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆในชุมชน การออกกำลังกายหรืองานฝีมือที่ทำให้คุณได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม และมีไฟต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า

Blogger : Holly Lebowitz Rossi

Source : guideposts.org