Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

ต้องการฝึกตัวเองให้ประสบความสำเร็จไหม?
3 สิ่งต่อไปนี้สำคัญที่สุด

ฝึกตัวเองให้ประสบความสำเร็จ

วลีอันโด่งดังของเฮนรี่ ฟอร์ดคือ “ไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้ โปรดจำไว้ว่าคุณคิดถูกเสมอ” ช่างเป็นคำพูดที่แหลมคมมาก (ฟอร์ดเป็นนักผลิตคำคม) แต่หลังจากที่เขาเสียชีวิตมานานกว่า 70 ปี งานวิจัยใหม่ของมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็พบหลักฐานสนับสนุนคำพูดของเขานับไม่ถ้วน งานวิจัยครั้งนี้พุ่งเป้าไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ทำให้พวกเขามีโอกาสได้เกรดดีๆ ตั้งใจเรียน และจบการศึกษา เอาล่ะเราจะเรียกการค้นพบ 3 อย่างนี้ว่ากฎเฮนรี่ ฟอร์ด ซึ่งคุณต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตนเองและความสามารถของตัวเองซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

 

นี่ไม่ใช่แค่การศึกษา แต่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา

มีปัจจัยหลักสามข้อที่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆอย่างคะแนนสอบของนักศึกษาหรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านั้นประกอบไปด้วย

1. การสร้างสำนึกความเป็นเจ้าของ

ปัจจัยแรกจะเกี่ยวข้องกับระดับที่นักศึกษาเชื่อว่า “พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ปรับตัวได้ดี และอยู่ร่วมกันในสังคม” จากการศึกษาทั้งหมด 61 ครั้งผู้คนร้อยละ 50 เชื่อว่าการรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษานั้นๆจะส่งผลต่อการเรียนไปในทางที่ดี

2. ปลุก “กรอบความคิดแบบเติบโต”

การยอมรับความเชื่อที่ว่าสติปัญญาไม่ใช่คุณสมบัติตายตัวซึ่งสามารถทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้เมื่อมีการใช้งานบ่อยๆไม่ต่างจากกล้ามเนื้อ ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จของนักศึกษา จากการศึกษาทั้งหมด 61 ครั้งผู้คนร้อยละ 75 พบว่าการยอมรับกรอบความคิดแบบเติบโตจะทำให้เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาดีขึ้น

3. กำหนดเป้าหมายและค่านิยมส่วนบุคคล

ข้อสุดท้าย นักศึกษาที่ยอมรับว่า “เป้าหมายและค่านิยมส่วนบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในอนาคตโดยตรง” มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าซึ่งวัดโดยการเปรียบเทียบกับเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา

พัฒนาทุกๆปัจจัยไม่ต่างจากสามัญสำนึก

ปัจจัยทั้งสามข้อนี้ฟังดูไม่ต่างจากสามัญสำนึกเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะดูมีเหตุผลสำหรับเราแต่ก็ใช่ว่าเราจะสามารถพัฒนาปัจจัยทั้งสามข้อนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งั้นเราควรทำอย่างไร? สิ่งสำคัญคือเราต้องเชื่อมั่นในปัจจัยทั้งสามข้อนี้และอาจต้องจดบันทึกลงไป นักศึกษาสามารถสร้างสำนึกความเป็นเจ้าของ ยอมรับกรอบความคิดแบบเติบโต และยึดมั่นในค่านิยมหลักของตนเองได้โดยการ “ฝึกเขียนย่อความ” เพื่อพัฒนาความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่ “เขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงไปยังชีวิตของตัวเองหรือชีวิตของคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทได้” จะบ่งบอกได้ว่าพวกเขามีพัฒนาการที่ดี ง่ายๆคือการให้พวกเขาเขียนเน้นย้ำว่าทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินในบางครั้งและเราต้องก้าวข้ามไปให้ได้จะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น คุณต้องหมั่นตรวจสอบความเชื่อของตัวเองอยู่เสมอโดยการเขียนลงไป ครั้งหนึ่งนักเขียนแฟลนเนอรี โอคอนเนอร์เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันเขียนเพราะไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่จนกระทั่งฉันได้อ่านในสิ่งที่พูดออกไป”

Blogger : Bill Murphy Jr.

Source : inc.com