Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

The One-Day Rule For Negativity
การจมอยู่กับความคิดในแง่ลบอาจส่งผลเสียอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

การจมกับความคิดในแง่ลบอาจส่งผลเสียที่คาดไม่ถึง

หลักวิทยาศาสตร์

การศึกษาล่าสุดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Psychological Science พบว่าผู้ที่จมปลักอยู่กับความเครียดเล็กๆน้อยๆในอดีตมีแนวโน้มที่จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังและพิการในภายหลังเมื่อเทียบกับผู้ที่รู้จักปล่อยวางความทุกข์

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ

ความเครียดเล็กๆน้อยๆคือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยแต่สามารถแก้ไขได้ภายในวันเดียว ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ยางแบน การทะเลาะที่จบลงอย่างรวดเร็ว หรือการออกกำลังกายที่ถูกยกเลิก หากมีเหตุการณ์บางอย่างที่น่าผิดหวังเกิดขึ้นการแสดงอารมณ์หงุดหงิดหรือเสียใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าคุณยังเก็บกลั้นอารมณ์เหล่านั้นไว้จนถึงเช้าวันถัดไปก็อาจทำให้เกิดพฤติกรรมแย่ๆขึ้นได้ เช่น การเบี้ยวการออกกำลังกายหรือเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ในที่สุดก็กลายเป็นปัญหาระยะยาว เช่น ปัญหาการย่อยอาหารและโรคหัวใจหรือแม้แต่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางกายเมื่ออายุมากขึ้นด้วย

สรุป

เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับความเครียดเล็กๆน้อยๆ ขอแนะนำให้ฝึกสมาธิก่อนเข้านอนหรือหลังตื่นนอนเพื่อชำระล้างจิตใจให้ปลอดโปร่ง การอยู่กับปัจจุบันโดยเฉพาะสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสุขภาพที่ดีโดยรวม

Blogger : Lisa Fields

Source : furthermore.equinox.com