Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

การศึกษาล่าสุดพบว่า
ความสำเร็จขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพมากกว่าระดับสติปัญญา

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพมากกว่าสติปัญญา

คนเราส่วนใหญ่ไม่ได้มีมันสมองดีเลิศเหมือนกับไอน์สไตน์หรือมีความมั่นใจในตัวเองจนบางครั้งก็นึกสงสัยว่า “ฉันฉลาดพอที่จะทำความฝันให้สำเร็จได้ไหม? บางคนถึงขั้นละทิ้งโอกาสเนื่องจากกลัวว่าตัวเองมีกำลังใจไม่เพียงพอที่จะประสบความสำเร็จ น่าเสียดายมากเพราะการศึกษาล่าสุดโดยเจมส์ เฮ็คแมน เจ้าของรางวัลโนเบลกับเพื่อนร่วมงานได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจ นั่นคือระดับสติปัญญาของคนเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับความสำเร็จเลย

บุคลิกภาพเหนือกว่าความฉลาด

เพื่อหาข้อสรุปกลุ่มนักวิจัยจึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนความสามารถทางสติปัญญา ผลการสอบมาตรฐาน เกรด และการประเมินบุคลิกภาพของประชากรในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์จำนวนหลายพันคน จากนั้นก็นำมาคำนวณว่าองค์ประกอบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในอนาคตอย่างไร คะแนนความสามารถทางสติปัญญาแทบไม่มีความสำคัญเลยเมื่อพูดถึงความสำเร็จ งั้นลักษณะเฉพาะแบบใดล่ะที่มีความสำคัญมากกว่านั้น?

เกรดสามารถชี้อนาคตได้นิดหน่อย แต่ไม่ใช่ว่าการได้เกรดเอในวิชาเคมีจะหมายความว่าคุณหัวดีมาตั้งแต่เกิด กลุ่มนักวิจัยสรุปว่าลักษณะเฉพาะบางอย่าง เช่น ความยึดมั่นในหลักการและความตรงไปตรงมา (ที่คุณสนใจเกี่ยวกับวิชาเคมีตั้งแต่แรก) จะสามารถบอกผลลัพธ์ในอนาคตได้ชัดเจนกว่า การศึกษาพบว่าเกรดกับผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะสามารถชี้ความสำเร็จในอนาคตได้ดีกว่าคะแนนความสามารถทางสติปัญญา เนื่องจากเกรดจะสะท้อนถึงระดับสติปัญญาและทักษะพฤติกรรม เช่น ความขยันหมั่นเพียร การตั้งใจเรียน และความสามารถในการทำงานร่วมกัน เช่นเดียวกับผลการทดสอบ แต่คนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้ การวิจัยอื่นๆของเฮ็คแมนแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมพัฒนาการในวัยเด็กจะช่วยให้เด็กพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม ขณะเดียวกันกลุ่มนักวิจัยก็ยืนยันว่าความอุตสาหะพากเพียรเป็นสิ่งที่สอนกันได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยากล่าวว่าบุคลิกภาพไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาฟ้าลิขิต อันที่จริงวิทยาศาสตร์ชี้ว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจากสถานการณ์หรือความชอบใหม่ๆ บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเลิกถามตัวเองว่า “ฉันมีความสามารถพอที่จะประสบความสำเร็จไหม? และเปลี่ยนมาเป็น “ฉันมีคุณลักษณะที่โดดเด่นไหม?” หากคำตอบคือ “ยัง” ก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจเพราะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีกว่าเดิมได้เสมอ

Blogger : Jessica Stillman

Source : inc.com