Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

ปรัชญาเรื่องการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและเป็นเอกภาพ

อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเป็นเอกภาพ

คุณไม่มีทางเป็นเอกภาพได้หากปราศจากความหลากหลาย เคล็ดลับคือการหาเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย ปรัชญาแห่งจิตวิญญาณส่วนใหญ่กล่าวว่าแม้ว่าเราทุกคนจะแตกต่างกันแต่วิวัฒนาการโดยรวมในฐานะประชากรและสังคมทำให้เรามีความเป็นเอกภาพ ไม่มีใครบนโลกนี้ที่เหมือนกัน พลังที่แท้จริงจะบังเกิดเมื่อเราเข้าใจและมีความเคารพซึ่งกันและกัน นี่คือปรัชญาแห่งจิตวิญญาณ 4 ข้อที่จะนำพาความเป็นเอกภาพมาให้คุณ

1. จงระลึกไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง

ไม่ว่าคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพียงใดก็ควรบอกตัวเองอยู่เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง คุณมีสายสัมพันธ์เชื่อมต่อกับทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว คุณสามารถกล่าวคำทักทายกับคนแปลกหน้าขณะที่เดินทางไปทำงานได้ หรือง่ายๆแค่สบตากับเพื่อน รอยยิ้ม คำชม เข้าไปอยู่ในสังคมโดยการทำตัวเป็นคนกลาง เชิญชวนผู้คนให้เข้ามารวมกลุ่มกันในพื้นที่รอบตัวคุณ

2. รู้ว่ามีหลายเรื่องที่คุณยังไม่รู้

ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้จักเคารพและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย จงเข้าใจว่าคุณไม่รู้ว่าคนอื่นผ่านอะไรมาบ้างและเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของพวกเขาโดยปราศจากการตัดสิน จงเข้าใจความต้องการของคนอื่นและเคารพมัน

3. จงหาวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นความชอบ เป้าหมาย และสิ่งที่จุดประกายให้โลกรอบตัวคุณ เช่น หนังสือ ครอบครัว หรือถ้วยกาแฟที่ใครสักคนกำลังถืออยู่! จงท้าทายตัวเองเพื่อตามหาเอกภาพในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่

4. ความใส่ใจ

จง “ยืนหยัด” ในการอยู่เคียงข้างพวกเขา คุณไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจคนอื่นเสมอไป ขอแค่มีความใส่ใจ เราทุกคนสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของผู้อื่น เมื่อใดที่คุณพบเอกภาพให้คิดในใจว่า “ฉันสัมผัสได้” การยืนอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นเฉยๆ ย่อมดีกว่าการพยายามแก้ไขหรือดึงอีกฝ่ายออกมา จงอยู่ข้างในนั้นกับพวกเขานั่นแหละ สุดท้ายคุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้ให้กลายเป็นนิสัยและทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต่างจากการหายใจ

Blogger : Emma Mildon

Source : mindbodygreen.com