Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

จิตวิทยา 7 ข้อที่คุณควรทำความเข้าใจ
เพื่อการเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น

จิตวิทยาที่ควรเข้าใจเพื่อเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น

การศึกษาแสดงให้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว่าผู้คนมักจะเชื่อว่าตัวเองมีความพิเศษ ใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสินน้อยกว่า และมีจุดมุ่งหมายมากกว่าคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่ก็ตาม เพื่อทำความเข้าใจการทำงานของกระบวนการดังกล่าว เราควรสามารถควบคุมมันได้ด้วย

1. เมื่อคนเราวิจารณ์ผู้อื่น พวกเขาก็มักจะบรรยายถึงตัวเองด้วย

หากคุณต้องรักตัวเองก่อนจึงจะสามารถรักผู้อื่นได้เป็นเรื่องจริง ก็น่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับความพอใจในตนเองได้เช่นกัน การมองผู้อื่นในแง่บวกสามารถบอกได้ว่าคุณพอใจในตนเองและชีวิตของตัวเองมากแค่ไหน รวมถึงคนอื่นชอบคุณมากแค่ไหนด้วย

2. เมื่อคนเรามั่นใจในสิ่งที่ตนเองเข้าใจก็มีแนวโน้มว่าพวกเขาจะกล้าออกความเห็นมากขึ้น

ผู้ที่มั่นใจในความรู้ของตัวเองจะกล้าสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าจะสามารถปกป้องมุมมองของตัวเองได้ ส่วนผู้ที่ไม่มั่นใจในความรู้ด้านการเมืองของตัวเองก็จะปิดปากเงียบต่อไป

3. ว่ากันว่าความสุขจะมาเพียงชั่วครู่ชั่วยาม แต่การศึกษาเผยว่าจริงๆแล้วความสุขนั้นอยู่ได้นานเมื่อเวลาผ่านไป

ทั้งนี้ก็เป็นไปได้ว่าความสุขจะค่อยๆลดน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน ความสุขร้อยละ 40 เกิดจากกิจกรรมที่เราเลือก สิ่งต่างๆที่เราทำและคิดในแต่ละวัน ที่สำคัญการศึกษายังเผยอีกว่าความสุขจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนเราแก่ตัวลง

4. ว่ากันว่าความรู้สึกกลัวจะเด่นชัดกว่าความรู้สึกที่เป็นกลางหรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆ

คนเรามักจะรู้สึกวิตกกังวลมากกว่ารู้สึกซาบซึ้งใจเนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะคอยสอดส่องและระวังสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของตัวเอง ข่าวดีคือเมื่อรู้ตัวแล้วคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวความคิดดังกล่าวได้

5. ผู้คนมักจะมองว่าความผิดของตัวเองสามารถให้อภัยได้และตัวเองมีความพิเศษมากกว่าผู้อื่น

หากคนอื่นประสบความสำเร็จคุณอาจหาคำอธิบายว่าทำไม แต่เมื่อคุณประสบความสำเร็จคุณก็จะให้เหตุผลว่าเป็นเพราะความสามารถหรือความอุตสาหะ หากคนอื่นตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากคุณก็อาจแนะว่าพวกเขาควรพยายามมากกว่านี้ แต่ถ้าเป็นคุณบ้างคุณก็จะบอกว่าคนอื่นๆไม่เข้าใจ หากคุณตั้งมาตรฐานว่าคุณคือ “คนเก่งที่สุด” ความสำเร็จของผู้อื่นก็อาจทำลายภาพลวงตาเหล่านั้นได้ คุณควรยอมรับตัวเองและคุณก็จะกลายเป็นคนแข็งแกร่งได้โดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

6. คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามุมมองของพวกเขาเป็นอย่างที่เห็นจริงๆ

ประเด็นคือคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามุมมองและการรับรู้ของตัวเองคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหรือที่เรียกว่าสัจนิยมไร้เดียงสาและเกิดขึ้นเนื่องจากความเป็นจริงที่ปรากฏชัดขณะที่เรารับรู้มัน

7. ความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆจะกลายเป็นมุมมองแม้ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม

โดยธรรมชาติสมองของคนเราจะต้องการข้อมูลใหม่ๆมาเสริมกับความเชื่อเดิม ด้วยเหตุนี้เราจึงมักจะยึดติดความเชื่อเดิมๆแม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่หรือถูกต้องกว่าเดิมก็ตาม สิ่งที่คุณคิดจะกลายเป็นความเชื่อ สิ่งที่คุณเชื่อจะกลายเป็นการกระทำ และสิ่งที่คุณทำจะกลายเป็นตัวตนของคุณ เราสามารถสรุปได้ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือการทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้และนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด การรู้จักตนคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

Blogger : Brianna Wiest

Source : forbes.com