Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

People Judge Your Personality Based On These 7 Small Things
ผู้คนสามารถตัดสินคุณได้จาก 7 สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้

ผู้คนสามารถตัดสินคุณได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้

เมื่อคุณเจอใครสักคนเป็นครั้งแรกคุณก็จะประเมินอย่างรวดเร็วว่าเขาเป็นคนอย่างไรและมองหาคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ความซื่อตรง ความเมตตา และความมีไหวพริบ การให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยประเมินว่าคุณควรสานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับคนๆนี้ต่อไปดีหรือไม่ การตัดสินลักษณะนิสัยดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญ เช่น การมองหาความสัมพันธ์ที่โรแมนติก การจ้างบุคคลเข้ามาทำงาน หรือการยอมรับข้อเสนอ ซึ่งนี่ล่ะคือวิธีที่ผู้คนจะตัดสินว่าคุณเป็นอย่างไรโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของคุณ

1. ลายมือ

การศึกษาพบว่าลักษณะการเขียนและขนาดของตัวหนังสือสามารถบอกได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับคนๆนั้น มีการวิจัยเผยว่าผู้ที่เขียนหนังสือตัวเล็กมีแนวโน้มว่าจะขี้อาย จู้จี้จุกจิก และกระตือรือร้น ส่วนผู้ที่เขียนหนังสือตัวใหญ่จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและชอบเรียกร้องความสนใจ ผู้ที่ให้ความสำคัญกับทุกสิ่งอย่างจริงจังจะกดน้ำหนักลงไปบนปากกาขณะที่เขียน ส่วนผู้ที่มือเบามีแนวโน้มว่าเป็นคนขี้สงสารและอารมณ์อ่อนไหว

2. สีที่ชอบ

สีเสื้อผ้าที่คุณมักจะเลือกใส่สามารถบอกได้ถึงสิ่งที่คุณเป็น ผู้ที่ชอบสีดำเป็นคนอ่อนไหวง่าย รักศิลปะ และใส่ใจในรายละเอียด ส่วนผู้ที่ชอบสีแดงจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความเพียรพยายาม ผู้ที่ชอบสีเขียวจะจงรักภักดีและเป็นที่รักใคร่ ขณะที่ผู้ที่ชอบสีขาวจะมีนิสัยเจ้าระเบียบและมีเหตุผล ส่วนผู้ที่ชอบสีฟ้าจะเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย อ่อนไหว และนึกถึงคนอื่น

3. การกัดเล็บ

พฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำๆสามารถบอกได้มากเกี่ยวกับบุคลิกของคุณ การที่ร่างกายของคุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การดึงผม การกัดเล็บ หรือหยิกตัวเองอาจบ่งบอกถึงความรู้สึกท้อแท้ หงุดหงิด เบื่อ และไม่พอใจ ทั้งนี้การวิจัยพบว่าผู้ที่กัดเล็บมักจะเป็นคนที่ยึดติดความสมบูรณ์แบบ ขี้กังวล และเครียดง่าย

4. รองเท้า

คนเราสามารถตัดสินคนอื่นได้โดยดูจากรองเท้าไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาราคา รูปแบบ สี และสภาพของรองเท้า เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเดานิสัยส่วนตัวของเจ้าของได้แล้วถึงร้อยละ 90 เช่น รายได้ ความคิดทางการเมือง เพศ หรือแม้แต่อายุ

5. ดวงตา

ดวงตาคือกระจกสะท้อนถึงจิตวิญญาณของคุณและสามารถบอกได้หลายอย่างเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ความคิด ความรู้สึก และจริงๆแล้วคุณเป็นคนหลอกลวงหรือเชื่อใจได้หรือไม่ การศึกษาพบว่าผู้ที่มีดวงตาสีฟ้าจะเป็นคนไม่ค่อยน่าคบหาและมีแนวโน้มว่าจะติดสุรามากกว่าผู้ที่มีดวงตาสีเข้ม นอกจากนี้พฤติกรรมที่ชอบหลบตาจะหมายถึงการควบคุมตัวเองไม่ได้และจิตใจที่อ่อนแอ

6. การตรงต่อเวลา

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุมไม่ว่าคุณจะมาเร็วหรือมาสายก็ล้วนแต่ส่งผลต่อการสร้างความประทับใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณ หากมาสายก็หมายถึงคุณกำลังสร้างความประทับใจในเชิงลบ ขณะที่การมาเร็วจะบ่งบอกว่าคุณให้ความสำคัญกับเวลาของคนอื่นและมีการจัดระเบียบที่ดีพร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้แก่ตัวเอง

7. การจับมือ

มีการค้นพบว่าการจับมือทักทายกันอย่างหนักแน่นจะแสดงถึงความมั่นใจและบุคลิกที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าชอบเข้าสังคม แสดงอารมณ์อย่างชัดเจน และอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่ ขณะเดียวกันการจับมือทักทายกันแบบเบาๆจะบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจและไม่ชอบความท้าทาย ทั้งนี้การยื่นขอจับมือเพียงฝ่ายเดียวอาจมีเส้นบางๆกั้นระหว่างความสุขุมหรือการแสดงความเป็นมิตรอย่างจริงใจ

Blogger : Casey Imafidon

Source : lifehack.org