Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Notions That’ll Change the Way You Think
5 แนวคิดเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดใหม่

แนวคิดเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดใหม่

บทความสั้นๆซึ่งเชื้อเชิญโดย Oriah Mountain Dreamer คือแนวคิดเตือนสติคุณไม่ให้ลืมสิ่งที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จ ความฝัน ความสัมพันธ์ เป้าหมายการทำงาน แรงบันดาลใจ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่นๆในชีวิต กลอนบทนี้จะกระตุ้นให้คุณมองเข้าไปในตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณ? อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะให้แล้ว? ดังนั้น 5 แนวทางของการรู้แจ้งเห็นจริงเหล่านี้จะทำให้คุณสุขสมหวังพร้อมกับค่อยๆขจัดความว้าวุ่นใจและทำให้เข้าใจแก่นแท้ของชีวิตได้ง่ายขึ้น

1

ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณทำมาหากินอะไร ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณเจ็บปวดเรื่องอะไรและกล้าไหมที่จะฝันถึงสิ่งที่หัวใจปรารถนา

แนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ไม่สนใจว่าทำมาหากินอะไร

2

ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณอายุเท่าไหร่ ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณจะกล้าตามหารัก ไล่ตามความฝัน และใช้ชีวิตผจญภัยจนดูเหมือนกับคนโง่ไหม

แนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ไม่สนใจว่าอายุเท่าไหร่

3

ฉันไม่สนใจหรอกว่าเรื่องที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณจะทำให้คนอื่นผิดหวังไหมในการซื่อสัตย์ต่อตนเอง

แนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ไม่สนใจว่าเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่

4

ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณรู้จักใครหรือคุณมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณจะเผชิญปัญหากับฉันและไม่ถอยกลับหรือไม่

แนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ไม่สนใจว่ารู้จักใคร มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร

5

ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณเรียนอะไร ที่ไหน หรือกับใคร ฉันแค่อยากรู้ว่าอะไรคือที่จะยึดเหนี่ยวคุณไว้เมื่อทุกอย่างพังทลาย ฉันแค่อยากรู้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวได้ไหมและคุณจะรักมิตรสหายในช่วงเวลาที่ไร้ความหมายได้หรือเปล่า

แนวคิดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ไม่สนใจว่าเรียนอะไร ที่ไหน กับใคร

Blogger : Nerikar

Source : allwomenstalk.com