Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someoneGoogle+

ผู้ที่มีดวงตาสีน้ำตาล
สามารถไว้ใจได้มากกว่าคนทั่วไป..จริงหรือ?

ผู้ที่มีดวงตาสีน้ำตาลไว้ใจได้มากกว่าคนทั่วไปจริงหรือ

การศึกษาในวารสาร PLOS ONE พบว่าสีของดวงตามีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจโดยทีมวิจัยนำโดย Karel Kleisner แห่งมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ของปรากได้ถ่ายรูปนักศึกษาหญิงจำนวน 40 คนและนักศึกษาชายจำนวน 40 คนซึ่งมีทั้งดวงตาสีน้ำตาลและดวงตาสีฟ้า จากนั้นกลุ่มนักวิจัยได้ขอให้ผู้เข้าร่วมจำนวน 238 คน (ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและสองในสามเป็นผู้หญิง) ให้คะแนนภาพถ่ายใบหน้าโดยพิจารณาจากความน่าไว้วางใจ ความมีเสน่ห์ หรือความมีอำนาจจากฐานคะแนนเต็มสิบ หนึ่งคะแนนจะหมายถึงน่าไว้วางใจมาก มีเสน่ห์มาก หรือโดดเด่นมาก ขณะที่สิบคะแนนหมายถึงไม่น่าไว้วางใจ ไม่มีเสน่ห์ หรือไม่โดดเด่นเลย

ในการหาว่าสีของดวงตามีผลต่อความน่าไว้วางใจหรือไม่ (จุดประสงค์หลักของการศึกษานี้) ทีมวิจัยได้สังเกตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่สับเปลี่ยนภาพใบหน้าของผู้ที่มีดวงตาสีฟ้าไปเป็นภาพใบหน้าของผู้ที่มีดวงตาสีน้ำตาล กลุ่มนักศึกษาก็ให้คะแนนทันที ผลที่ได้คือ..สีของดวงตามีอิทธิพลต่อความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างชัดเจนโดยผู้ที่มีดวงตาสีน้ำตาลจะมีความน่าไว้วางใจกว่าผู้ที่มีดวงตาสีฟ้า ขณะเดียวกันผู้ที่มีดวงตาสีฟ้าอ่อนจะมีเสน่ห์มากกว่าและเพศก็สำคัญไม่แพ้กันโดยเพศหญิงจะมีความน่าไว้วางใจมากกว่าเพศชาย

เราเชื่อผลการศึกษานี้ได้ไหม?

อย่าเพิ่ง! ก่อนที่คุณจะเลิกคบเพื่อนที่มีดวงตาสีฟ้าหรือจำกัดตัวเองอยู่กับแค่เพื่อนที่มีดวงตาสีน้ำตาล..โปรดพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆด้วย หลังจากตรวจสอบโครงหน้าเพื่อพิจารณาความน่าไว้วางใจแล้ว..ทีมวิจัยก็พบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆอีกนอกจากสีของดวงตา เช่น ดวงตากลมโต ปากกว้าง และมุมริมฝีปากยกขึ้น แล้วทำไมถึงสำคัญล่ะ? กลุ่มนักวิจัยพบว่าลักษณะใบหน้าเหล่านี้มักจะเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีดวงตาสีน้ำตาล ขณะที่ผู้ที่มีดวงตาสีฟ้าจะมีดวงตาเล็กกว่า ใบหน้ายาวกว่า และคิ้วอยู่ห่างกัน เนื่องจากลักษณะดังกล่าวอาจทำให้พวกเขาดูแก่ (ซึ่งผู้ที่มีหน้าอ่อนเยาว์จะดูน่าไว้วางใจมากกว่า) นิทานเรื่องนี้ (สีของดวงตา) สอนให้รู้ว่า..บทสรุปของการศึกษานี้เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้น กลุ่มนักวิจัยยืนยันแล้วว่าต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสีของดวงตา รูปหน้า และความน่าไว้วางใจในภูมิประชากรศาสตร์ด้านอื่นๆก่อนที่จะเชื่อถือผลลัพธ์ได้อย่างเต็มที่

Blogger : Nicole McDermott

Source : greatist.com