Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Screw One Step At A Time, Just Fix Everything Immediately
วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

วิธีการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ปัจจุบันมีความเชื่อที่แพร่หลายมาอย่างยาวนานแล้วว่าหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองคุณต้องค่อยๆทำไปทีละอย่างทุกวัน เนื่องจากการยกเครื่องตัวเองใหม่ทั้งหมดต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน หากคุณทำผิดพลาดครั้งหนึ่งก็ยังมีครั้งอื่นๆอีก อย่างไรก็ตามมีการศึกษาพบว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงหลายอย่างได้พร้อมกันในคราวเดียว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับมือกับปัญหาได้มากกว่าที่คุณคิด

จงทำให้เต็มที่หรือไม่ก็กลับบ้านไป

มีการทดลองหนึ่งได้ให้กลุ่มนักศึกษาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ขณะที่อีกกลุ่มต้องใช้เวลาวันละ 5 ชั่วโมงในการพัฒนาตนเอง ส่วนกลุ่มที่เหลือให้รอเรียก ภายในเวลา 5 ชั่วโมงจะแบ่งเป็นการออกกำลังกาย 2 ชั่วโมงครึ่ง นั่งสมาธิ 1 ชั่วโมง และบรรยายหรืออภิปรายเรื่องโภชนาการ สุขภาพ ความสัมพันธ์ และหัวข้ออื่นๆอีก 1 ชั่วโมงครึ่ง นอกจากนี้กลุ่มปฏิบัติการจะถูกจำกัดการดื่มน้ำและต้องนอนหลับเยอะๆ ผลปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เราพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่สำคัญกับชีวิตของเราอย่างแท้จริง เช่น ความแข็งแกร่ง ความอดทน ความยืดหยุ่น สมาธิ ความสามารถในการอ่าน ความจำ อารมณ์ ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสุข เป็นต้น

ชีวิตของคุณดีกว่าที่คุณคิด

การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกาย การนอนหลับ และการนั่งสมาธิจะส่งผลต่อชีวิตของคนเราในวงกว้าง ทีมงานสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการพัฒนาเกิดขึ้นในคราวเดียว เป้าหมายของคุณก็ควรได้รับการสนับสนุน เช่น การหางานอดิเรกใหม่ๆ และการนอนหลับให้มากขึ้นเพื่อที่คุณจะได้มีพลังทำงานในช่วงเย็นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเป้าหมายทั้ง 2 อย่างมีความสอดคล้องกันก็ยิ่งทำให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายของเรามีความขัดแย้งกัน

คุณจะได้รับกำลังใจไม่จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงคือการต่อสู้ของตัวเอง ทุกคนต่างมีวิธีต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ดังนั้นอาจดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหนึ่งอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่หนักเกินไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่ากำลังใจเป็นแหล่งทรัพยากรจำกัด การวิจัยเรื่อง “การถดถอยของจิตใต้สำนึกตัวเอง” ชี้ว่าการทุ่มเทพยายามในสิ่งหนึ่งจะทำให้คุณประสบความสำเร็จน้อยลงในครั้งต่อไป ซึ่งกลายเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่มักอ้างว่าคุณควรตั้งเป้าแค่การทำงานทีละอย่างเท่านั้น แต่คุณก็สามารถมีสมาธิกับงานหลายๆอย่างได้พร้อมกันเพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายในวันนั้น อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการลดน้ำหนักหรือการใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยมากขึ้น แต่การวิจัยครั้งนี้อาจส่งผลกระทบในด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ การเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายและหัวข้อที่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านวิชาการ เช่น โภชนาการและสุขภาพ จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่นักวิจัยได้ค้นพบในการศึกษา

ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆจะรู้ว่าการมุ่งเน้นและการเห็นคุณค่าในตนเองอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนวันละ 8 ชั่วโมงหรือนักศึกษาที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ส่วนผู้คนในวัยทำงานซึ่งต้องใช้เวลาในสถานที่ทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น การสัมมนาช่วงพักเที่ยงและการออกกำลังกายในที่ทำงานก็อาจจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณตั้งเป้าหมาย คุณควรดูว่าสิ่งไหนที่สอดคล้องและลองทำการทดลองด้วยตัวเอง การแก้ไขทุกอย่างโดยทันทีอาจจะกลายเป็นกุญแจสู่ความสุขอย่างแท้จริง

Blogger : Ashley Lauretta

Source : thrillist.com