Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Don’t Fall For These 7 Common Myths About Highly Sensitive People
7 คำบอกเล่าผิดๆเกี่ยวกับผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย

คำบอกเล่าผิดๆเกี่ยวกับผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย

มีการประเมินว่าประชากรราว 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 5 เป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย อย่างไรก็ตามเราต้องแก้ไขคำบอกเล่าผิดๆเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพประเภทนี้ก่อน

1. ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวจะอ่อนแอหรือเปราะบาง

นี่อาจเป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย การมีอารมณ์อ่อนไหวไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเหลาะแหละและไร้อำนาจหรือจัดการกับอุปสรรคต่างๆไม่ได้ ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวสามารถเป็นได้ทั้งผู้ที่ชอบเก็บตัวหรือกล้าแสดงออก ขณะเดียวกันจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงก็ได้

2. ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากกว่าผู้ชาย

จริงๆแล้วไม่ใช่เลย ฉันมักจะรู้สึกว่าผู้ชายที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนั้นมีเสน่ห์เหลือเกิน แต่สังคมเราอาจยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนหรือยอมรับความอ่อนไหวง่ายของผู้ชาย ดังนั้นผู้ชายหลายคนจึงนิยมเก็บซ่อนความอ่อนไหวง่ายของตัวเองเอาไว้

3. ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้

เนื่องจากผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวมักจะถูกสิ่งเร้ากระตุ้นได้ง่ายและทำให้ระบบประสาทของพวกเขาทำงานหนักเกินไป ดังนั้นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายจึงต้องอาศัยเวลาในการฟื้นฟูตัวเองและชอบอยู่เงียบๆเพียงลำพัง แต่พวกเขาไม่ควรหนีปัญหาเหล่านั้น หากคุณเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายโปรดจำไว้ว่านี่คือสมบัติอันมีค่าสำหรับชีวิตของคุณ..ไม่ใช่สิ่งที่ฉุดรั้งหรือปิดกั้นคุณจากสังคม

4. ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายมักจะใจดี น่ารัก และมีเหตุผลมากกว่าคนทั่วไป

ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายไม่ได้ดีไปกว่าใครแต่แค่แตกต่างจากคนปกติเท่านั้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงกัน หากคุณเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็ควรระวังความต้องการที่จะเอาใจทุกคน ที่สำคัญควรสร้างขอบเขตที่ดีระหว่างคุณกับคนอื่นๆในชีวิตด้วย

5. คุณต้องทำตัวอ่อนไหวง่ายอยู่เสมอเพื่อให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายจริงๆ

ความอ่อนไหวสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตของคนเรา เหตุการณ์สำคัญบางอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะเป็นพ่อแม่หรือการเผชิญกับโรคร้ายอาจทำให้คนๆหนึ่งกลายเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย นอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ หน้าที่การงานต่างๆ หรือแม้แต่การอดอาหารที่สามารถทำให้อารมณ์อ่อนไหวของคุณสูงขึ้นได้ชั่วคราวด้วย

6. ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายจะมีการแสดงออกทางอารมณ์ต่างจากคนปกติ

ครอบครัวหนึ่งอาจมีเด็กที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายแตกต่างกันสองแบบ เด็กคนแรกอาจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจน ขณะที่เด็กอีกคนหนึ่งอาจมีการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงกว่า อย่างไรก็ตามเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายอาจมีลักษณะบุคลิกภาพที่อ่อนไหวง่ายกว่าคนปกติทั่วไป

7. ผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายมีแนวโน้มที่จะแสดงออกเกินจริงมากเกินไป

เนื่องจากผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวมักจะถูกสิ่งเร้ามากระตุ้นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทำงานหรือข่าวสารต่างๆที่ไม่สร้างสรรค์ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องอาศัยเวลาเพื่อบรรเทาการทำงานหนักของระบบประสาทและรอจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

Blogger : Tanya Carroll Richardson

Source : mindbodygreen.com