Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Beliefs Standing In The Way Of Your Best Year Ever
10 ความเชื่อผิดๆที่เป็นอุปสรรคในการทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณ

ความเชื่อที่เป็นอุปสรรคในการทำให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุด

คนเรามีแนวโน้มที่จะเริ่มค้นหาและวางแผนวิธีที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นในปีต่อไป แทนที่จะตั้งปณิธานเดิมๆและจำกัดตัวเองในการเริ่มต้นสิ่งดีๆแค่ตอนในช่วงปีใหม่เท่านั้น แต่เราควรเริ่มต้นซะตั้งแต่ตอนนี้และถ้าหากยังไม่สำเร็จจะเริ่มต้นใหม่อีกกี่ครั้งก็ได้ แทนที่จะวิเคราะห์ความล้มเหลวและวางแผน ฉันเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันและเฉลิมฉลองกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลานี้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงความคิดทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณ มีความสุข และมีพลัง ทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าฉันได้ประกาศกับตัวเองว่าจะปล่อยวางความเชื่อหรือกำจัดนิสัยที่ไม่มีประโยชน์ออกไป และนี่คือความตั้งใจ 10 ข้อที่ฉันจะทำให้ได้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม

  1. ฉันจะปล่อยวางความเชื่อที่ว่าชีวิตของฉันอยู่นอกกรอบ ฉันจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ไปในที่ที่อยากไป
  2. ฉันจะลดแรงผลักดันและความพยายามที่จะทำให้สำเร็จแต่จะปล่อยให้เป็นไปตามวิถีธรรมชาติ
  3. ฉันจะลดการวางแผน เพราะสิ่งสำคัญของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่เป็นเรื่องราวระหว่างทางต่างหาก
  4. ฉันจะปล่อยวางความคิดที่ว่าฉันเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนแทนที่จะดูแลตัวเอง เพราะเมื่อฉันดูแลตัวเองได้ ฉันถึงจะดูแลคนอื่นได้อย่างเต็มที่
  5. ฉันจะเลิกคิดว่าตัวเองไม่มีเวลาออกกำลังกาย ฉันควรยอมรับว่าร่างกายของฉันก็ต้องการการเคลื่อนไหว
  6. ฉันจะเลิกคิดว่าชีวิตคือการต่อสู้ ฉันจะยอมรับและเปิดกว้างให้สิ่งดีๆทุกอย่างเข้ามา
  7. ฉันจะเลิกคิดว่าชีวิตคือการค้นหาคำตอบ ไม่มีความลับใดในโลกเนื่องจากชีวิตคือการเดินทางและการเรียนรู้
  8. ฉันจะเลิกสนใจคนอื่นที่ตัดสินฉันจากรูปร่าง ฉันจะฉลองให้กับรูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและภูมิใจในสิ่งที่ฉันเป็น
  9. ฉันจะเลิกคิดว่าต้องทำความฝันและเป้าหมายให้สำเร็จ “เดี๋ยวนี้” เนื่องจากบางครั้งการรอก็สำคัญกว่าความสำเร็จที่แท้จริง
  10. ฉันจะเลิกจมทุกข์อยู่กับคำปฏิเสธ คิดเสียว่ายังมีโปรเจกท์อีกมากมายที่สำคัญกว่า เมื่อพลาดโอกาสหนึ่งไปก็จะมีโอกาสครั้งใหม่เข้ามา ฉันเชื่อในวิถีของมัน

แล้วคุณล่ะมีสิ่งที่พร้อมจะปล่อยไปแล้วหรือยัง?

Blogger : Shannon Kaiser

Source : mindbodygreen.com