Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

การวิจัยเผยว่าการเดินเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นดีต่อสุขภาพ
แถมยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย

เดินเคี้ยวหมากฝรั่งดีต่อสุขภาพแถมยังช่วยลดน้ำหนัก

การเดินเคี้ยวหมากฝรั่งอาจกำลังจะกลายเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพ การศึกษาใหม่ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Physical Therapy Science พบว่าการเดินเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมทั้งเผาผลาญแคลอรี่มากขึ้นด้วยในกรณีของผู้ชาย

การศึกษานี้กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวาเซดะกรุงโตเกียวได้แบ่งผู้เข้าร่วมการทดสอบซึ่งเป็นผู้หญิงและผู้ชาย (อายุ 21-69 ปี) รวม 46 คนออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะเคี้ยวหมากฝรั่งสองขนาดแตกต่างกันขณะที่เดินปกตินาน 15 นาที ส่วนกลุ่มที่สองก็เดิน 15 นาทีเช่นกันแต่ต้องกลืนแป้งที่มีส่วนผสมเดียวกับหมากฝรั่งแต่ไม่ต้องเคี้ยว กลุ่มนักวิจัยได้ทดสอบอัตราชีพจรขณะพักและอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยระหว่างที่เดินรวมถึงระยะทางที่ครอบคลุมและจำนวนก้าวต่อนาที นอกจากนี้พวกเขายังคำนวณพลังงานที่ถูกใช้ไปโดยการเปรียบเทียบความเร็วในการเดินและมวลร่างกาย หลังจากที่คำนวณข้อมูลแล้วกลุ่มนักวิจัยพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยของทั้งสองเพศได้เพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่เดินเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไปก็มีการเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มขึ้นซึ่งต่างจากผู้หญิงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ขณะเดียวกันระยะทางกับความเร็วในการเดินโดยเฉลี่ยก็สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุ กลไกสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ถูกระบุในการศึกษา แต่กลุ่มนักวิจัยเชื่อว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้นมีส่วนเชื่อมโยงกับระบบที่ประสานการทำงานของจังหวะการเต้นของหัวใจกับจังหวะการเคลื่อนไหวของบุคคล

การศึกษาปี 1999 ในวารสาร New England Journal of Medicine ที่มีชื่อว่า “Energy Expended in Gum Chewing” (พลังงานที่ถูกใช้ในการเคี้ยวหมากฝรั่ง) พบว่าผู้เข้าร่วมการทดสอบที่นั่งอยู่ร้อยละ 19 ใช้พลังงานไปมากขณะที่เคี้ยวหมากฝรั่งปราศจากแคลอรี่ นักวิจัยคำนวณว่าพวกเขาอาจจะลดน้ำหนักได้ถึง 11 ปอนด์ในช่วงปลายปีเลยทีเดียว

Blogger : Mary Papenfuss

Source : huffingtonpost.com