Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Vitamin D May Help Protect Against Some Cancers
การศึกษาใหม่พบว่าวิตามินดีอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้

พบว่าวิตามินดีอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้

การศึกษาที่ถูกตีพิมพ์โดยวารสารการแพทย์ BMJ กล่าวว่าการได้รับวิตามินดีในปริมาณที่สูงจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดได้ วิตามินดีถูกสร้างขึ้นโดยผิวหนังเพื่อตอบสนองต่อแสงแดด แม้ว่าจะมีงานวิจัยค้นพบแล้วว่าวิตามินดีสามารถป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกระดูกได้เนื่องจากความสามารถในการรักษาระดับแคลเซี่ยมของมันซึ่งจะทำให้กระดูก ฟัน และกล้ามเนื้อแข็งแรง แต่นี่ถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของวิตามินดีอีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มนักวิจัยพบว่าระดับวิตามินดีที่สูงจะทำให้โอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งของทั้งผู้ชายและผู้หญิงลดลง (ราวร้อยละ 20) โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับจะลดลงถึงร้อยละ 30-50 และเห็นผลชัดเจนในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ซึ่งการวิจัยครั้งใหม่ได้แบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองชาวญี่ปุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจำนวน 34,000 คนออกเป็นสี่กลุ่มโดยพิจารณาจากระดับวิตามินดีของพวกเขา ก่อนหน้านี้การวิจัยส่วนใหญ่มักจะทดลองกับประชากรชาวยุโรปหรืออเมริกา ส่วนหลักฐานจากประชากรชาวเอเชียนั้นมีจำกัด การสะสมวิตามินดีและการเผาผลาญจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ ดังนั้นเราจึงควรหาว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชากรที่ไม่ใช่ชาวคอเคเซียนนั้นเป็นลักษณะเดียวกันหรือไม่ กลุ่มนักวิจัยเน้นไปที่ข้อจำกัดในการศึกษา เช่น โรคมะเร็งจำเพาะอวัยวะยังค่อนข้างเล็กมาก และเมื่อพวกเขาปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงบางอย่างจึงไม่อาจควบคุมปัจจัยเหล่านั้นได้จนไม่สามารถสรุปได้ถึงเหตุและผลที่ชัดเจน

การศึกษาใหม่พบว่าวิตามินดีอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้

โซเฟีย โลว์ส จากการวิจัยโรคมะเร็ง ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “เรายังมีหลักฐานไม่ชัดเจนว่าการขาดวิตามินดีนั้นส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งหรือไม่ ทางที่ดีเราควรระวังเวลาเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดเพื่อป้องกันผิวไหม้และเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง นอกจากนี้เรายังควรรณรงค์ให้คนส่วนใหญ่หาวิธีรับวิตามินดีให้เพียงพอ” การค้นพบของพวกเขาได้สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าวิตามินดีอาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง ทว่าก็อาจมีเพดานการออกฤทธิ์สูงสุดซึ่งหมายความว่าหากรับวิตามินดีเกินระดับหนึ่งไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเอง สรุปคือเรายังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับระดับวิตามินดีกับการป้องกันโรคมะเร็ง

Blogger : Charley Ross

Source : huffingtonpost.co.uk