Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Is Meditation Really Beneficial for Your Mind and Body?
การทำสมาธิมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจจริงหรือไม่?

การทำสมาธิมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ

การทำสมาธิคืออะไร? หากพิจารณาตามหลักการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณแล้ว การทำสมาธิก็คือประตูสู่ความรู้สึกและเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานซึ่งการทำสมาธิจะช่วยให้จิตที่อยู่ส่วนลึกหยุดนิ่งชั่วขณะราว 5 นาที และเราจะประหลาดใจสุดๆหากเราทำสมาธิเป็นประจำทุกวันเพื่อปล่อยวางจิตใจ ฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณ รวมถึงพัฒนาทักษะการสื่อสารและความแข็งแกร่งที่อยู่ภายใน

การทำสมาธิเป็นกิจปฏิบัติของบรรดานักปราชญ์ พระสงฆ์และโยคีมานานหลายศตวรรษแล้ว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื่อทุกคนเกิดความเครียดพวกเขาก็ปรารถนาที่จะหาความสงบ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังในจิตใจ

การทำสมาธิได้ผลอย่างไร?

ความรู้สึกเครียดจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทุกส่วนในร่างกาย ดังนั้นการทำสมาธิคุณควรนั่งในท่าที่ผ่อนคลายและเน้นเสียงคำว่า “โอม” หรือ “อ้า” ยิ่งคุณทำสมาธินานเท่าไหร่ประโยชน์ที่ได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้น แต่ต้องแน่ใจว่าคุณนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ และถ้าปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้จิตใจผ่องใสและร่างกายมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

การทำสมาธิมีผลต่อสมองอย่างไร?

มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิช่วยในการพัฒนาสติปัญญาและสมาธิ อีกทั้งช่วยลดความตึงเครียดและคุณจะค้นพบว่าการทำสมาธิเป็นกิจกรรมที่ให้ผลเช่นเดียวกับการพักผ่อน การทำสมาธิทุกวันจะช่วยลดความตึงเครียดและเป็นประโยชน์ต่อสมอง

การทำสมาธิส่งผลต่อสมองดังนี้

1. สมองกลีบหน้า

เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่รักษาความทรงจำระยะยาว สมองกลีบหน้าเป็น 1 ใน 4 กลีบหลักของสมอง มีหน้าที่กำหนดความแตกต่างระหว่างสิ่งต่างๆหรือเหตุการณ์และรับผิดชอบต่อการรู้จักระวังตัว การจัดเรียงของเปลือกสมองส่วนหน้าจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนเมื่อคุณทำสมาธิ

2. สมองกลีบข้าง

ตั้งอยู่หลังสมองกลีบหน้าผาก มีบทบาทมากในการประมวลผลข้อมูลทางประสาทสัมผัสจากส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อทำสมาธิสมองกลีบข้างจะทำงานช้าลง

3. ทาลามัส

มีส่วนในการควบคุมการนอนหลับและการทำงานของมอเตอร์ อยู่ใกล้เคียงกับก้านสมองส่วนกลางและสมองเปลือกนอก การทำสมาธิจะช่วยลดการถ่ายทอดข้อมูลเข้าสู่ทาลามัส

4. การสร้างรูปแบบเหมือนร่างแห

จะกระจายอยู่ทั่วก้านสมอง การสร้างรูปแบบเหมือนร่างแหประกอบด้วยเครือข่ายเส้นประสาทเล็กๆกว่า 100 ชนิดซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน

การทำสมาธิส่งผลต่อเราอย่างไร?

การทำสมาธิเป็นการฝึกที่คนส่วนมากทำมาตั้งแต่เกือบเริ่มต้นของมนุษยชาติ ประโยชน์ของการทำสมาธิคือทำให้ชีวิตของคุณราบรื่นและพึงพอใจในวิถีดังต่อไปนี้

  • ความเครียดสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคเครียด โรคความดันโลหิตสูง และโรคซึมเศร้า การทำสมาธิจะช่วยลดความเครียดและทำให้ชีวิตโดยรวมมีความสุขมากขึ้น
  • การฝึกสมาธิจะทำให้คุณรู้สึกสำรวมและขัดเกลาจิตใจ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้รู้สึกสบายใจ สามารถทนต่อแรงกดดันภายนอกได้
  • การทำสมาธิจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบลงในยามที่รู้สึกเหนื่อยล้า หรือเครียด
  • การทำสมาธิในชีวิตประจำวันจะช่วยให้รู้แจ้งและสนใจเรื่องจุกจิกกวนใจต่างๆลดลง

Blogger : Pawan Kotiyal

Source : lifehack.org