Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someoneGoogle+

How Runners’ Hearts are Different
จริงหรือ? หัวใจของนักวิ่งแตกต่างจากคนทั่วไป

หัวใจของนักวิ่งแตกต่างจากคนทั่วไป

หัวใจของคนเราจะปรับตัวให้มีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ออกกำลังกายเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อทั่วไป ที่สำคัญยังช่วยสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพประกอบเหล่านี้ (สีดำ) จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างหัวใจของนักวิ่งกับหัวใจ “ปกติ” (สีฟ้า)

ขนาดโดยรวม

ขนาดโดยรวมของหัวใจนักวิ่ง

Photo Credit : Charlie Layton

หัวใจของนักวิ่งสามารถมีขนาดใหญ่กว่าหัวใจของคนทั่วไปได้มากถึงร้อยละ 50 เลยทีเดียว

หัวใจห้องบนใหญ่กว่า

หัวใจห้องบนของนักวิ่งจะใหญ่กว่า

Photo Credit : Charlie Layton

หัวใจสองห้องบนซึ่งมีเลือดหล่อเลี้ยงเข้าไปในหัวใจจะมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับหัวใจสองห้องล่างซึ่งทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจมีความยืดหยุ่นมากกว่า

หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจของนักวิ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่า

Photo Credit : Charlie Layton

หลอดเลือดที่ไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจจะสามารถขยายใหญ่ได้มากกว่าปกติเพื่อช่วยในการไหลเวียนเลือดระหว่างที่ออกกำลังกายแม้ว่าจะมีคลอเลสเตอรอลสะสมอยู่ก็ตาม ความสามารถในการขยายใหญ่นี้จะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนที่อุดตันได้ง่ายขึ้น

หลอดเลือดฝอยเลี้ยงหัวใจมีขนาดความกว้างมากกว่าและจำนวนมากกว่า

หลอดเลือดฝอยเลี้ยงหัวใจของนักวิ่งมีขนาดความกว้างมากกว่าและจำนวนมากกว่า

Photo Credit : Charlie Layton

เครือข่ายหลอดเลือดฝอยซึ่งทำหน้าที่ไหลเวียนเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอาจมีขนาดใหญ่กว่าปกติประมาณ 2-3 เท่า

คราบพลัคหนาแน่นกว่า

คราบพลัคของหัวใจนักวิ่งจะหนาแน่นกว่า

Photo Credit : Charlie Layton

A : ภาพตัดตามขวางของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจนี้แสดงให้เห็นถึงคราบพลัคสะสมของภาวะหลอดเลือดแดงตีบแคบลงซึ่งมีทั้งคลอเลสเตอรอล (สีขาว) กับแคลเซียม (สีฟ้า)

B : สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาลดไขมันกลุ่มสแตตินมีแนวโน้มว่าคราบพลัคจะมีปริมาณคลอเรสเตอรอลน้อยลงแต่มีปริมาณแคลเซียมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้แถบขาวทึบตามขวางกระดูกมีความหนาแน่นและส่งผลให้มีปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจสูง แต่โอกาสที่คราบพลัคจะแตกออกและทำให้เกิดโรคหัวใจจะต่ำลง อย่างไรก็ตามมีหลักฐานชี้ว่านักวิ่งก็อาจมีคราบพลัคที่หนาแน่นและติดทนกว่าเช่นกัน

Blogger : Alex Hutchinson

Source : runnersworld.com