Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

How Runners’ Hearts are Different
ข้อแตกต่างระหว่างหัวใจของนักวิ่งกับคนทั่วไป

ข้อแตกต่างระหว่างหัวใจของนักวิ่งกับคนทั่วไป

หัวใจจะปรับตัวเมื่อมีการออกกำลังกายโดยการขยายใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังกล้ามเนื้อที่ทำงานซึ่งไม่ต่างจากกล้ามเนื้อทั่วๆไป ภาพวาดหัวใจ (สีดำ) จะแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเมื่อเทียบกับหัวใจ ‘ปกติ’ (สีฟ้า)

ขนาดโดยรวม

หัวใจของนักวิ่งกับคนทั่วไป

Photo Credit : Charlie Layton

หัวใจของนักกีฬาจะสามารถมีขนาดใหญ่กว่าหัวใจของผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬาได้มากถึงร้อยละ 50

หัวใจห้องบนมีขนาดใหญ่ขึ้น

หัวใจของนักวิ่ง

Photo Credit : Charlie Layton

หัวใจสองห้องบนที่สูบฉีดเลือดไปยังหัวใจจะมีขนาดใหญ่เท่ากับหัวใจสองห้องล่างที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนที่เหลือของร่างกาย

หลอดเลือดหัวใจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

หลอดเลือดหัวใจของนักวิ่ง

Photo Credit : Charlie Layton

หลอดเลือดที่ส่งเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจสามารถขยายได้มากขึ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขณะออกกำลังกาย หรือแม้แต่ตอนที่มีคอเลสเตอรอลสะสม

หลอดเลือดฝอยมีการแตกแขนงกว้างขึ้น

หลอดเลือดฝอยของนักวิ่ง

Photo Credit : Charlie Layton

เครือข่ายทุติยภูมิของหลอดเลือดที่กระจายเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจอาจแตกแขนงใหญ่กว่าปกติ 2-3 เท่า

คราบไขมันหนาขึ้น?

ความแตกต่างระหว่างหัวใจของนักวิ่งกับคนทั่วไป

Photo Credit : Charlie Layton

A : ภาคตัดขวางของหลอดเลือดหัวใจแสดงให้เห็นถึงคราบไขมันสะสมของโรคหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งมีหยดคอเลสเตอรอล (สีเหลือง) กับจุดแคลเซียม (สีฟ้า)

B : กลุ่มคนไข้ที่รับประทานยาสแตติน (ยาลดไขมัน) มีแนวโน้มว่าคราบไขมันจะมีคอเลสเตอรอลลดลงแต่มีแคลเซียมมากขึ้นซึ่งจะทำให้แข็งจนเป็นแถบขาวทึบและกลายเป็นแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ ขณะเดียวกันคราบไขมันที่หนาแน่นมีแนวโน้มว่าจะไม่แตกออกและอาจทำให้หัวใจวาย ดังนั้นคราบไขมันของเหล่านักวิ่งจึงหนาแน่นและเหนียวทนกว่าของคนปกติ

Blogger : Alex Hutchinson

Source : runnersworld.com