Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

How to Calculate How Much Water To Drink Daily
เคล็ดลับการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน

การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน

ปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น อาการปวดศีรษะและเหนื่อยล้า รู้ไหมว่าสาเหตุเกิดมาจากการที่เราดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวัน ทำไมน้ำถึงสำคัญขนาดนั้น? ร่างกายของคนเราจะประกอบไปด้วยน้ำมากถึงร้อยละ 60 และการรักษาระดับความชุ่มชื้นอย่างเหมาะสมจะช่วยผลิตน้ำลาย สร้างสารหล่อลื่นให้กับข้อต่อ และกำจัดของเสียออกมา นอกจากนี้น้ำจะช่วยให้ร่างกายหมุนเวียนสารอาหารที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยในการย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพ การสูญเสียน้ำเพียงร้อยละ 1 ของน้ำหนักตัวอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า ส่งผลกระทบต่อการควบคุมอุณหภูมิและอัตราการเต้นของหัวใจ

1

การสูญเสียน้ำทุกวันโดยการปัสสาวะ เสียเหงื่อ หรือร้องไห้นับว่าเป็นเรื่องปกติ และคุณสามารถทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปในแต่ละวันโดยการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เช่น นม น้ำแกง และน้ำผลไม้

ทดแทนน้ำที่สูญเสียไปจากการปัสสาวะ เหงื่อ ร้องไห้

2

เครื่องดื่มคาเฟอีน เช่น กาแฟ น้ำอัดลมและชา ไม่นับว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดี เนื่องจากคาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะซึ่งอาจทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าที่รับประทานเข้าไป

กาแฟ น้ำอัดลม ชา ทำให้ขับปัสสาวะ และสูญเสียน้ำมากขึ้น

3

ผักและผลไม้จัดว่าเป็นแหล่งน้ำที่ดีสำหรับร่างกาย

ผักและผลไม้เป็นแหล่งน้ำที่ดี

4

บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีวิธีใดที่สามารถคำนวณได้ว่าทุกคนควรดื่มน้ำในแต่ละวันเป็นปริมาณเท่าไหร่ โดยปกติผู้ชายควรดื่มน้ำวันละประมาณ 13 แก้ว ขณะที่ผู้หญิงควรดื่มน้ำวันละ 9 แก้ว อย่างไรก็ตามหากคุณออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่เป็นเหตุให้เสียเหงื่อมากกว่าปกติ เช่น การทำสวน หรือเดินเล่นริมชายหาด เป็นต้น คุณควรดื่มน้ำมากกว่าปกติ 1.5 – 2.5 แก้วเพื่อชดเชยปริมาณเหงื่อที่เสียไป

ผู้ชายควรเดื่มน้ำวันละ 13 แก้ว, ผู้หญิงควรดื่มน้ำวันละ 9 แก้ว

Source : ehow.com