Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Does Your Body Really Replace Itself Every 7 Years?
ร่างกายของคนเราจะผลัดเซลล์ทุกๆ 7 ปีจริงหรือ?

ร่างกายของคนเราจะผลัดเซลล์ทุกๆ 7 ปีจริงหรือ

นับว่าเป็นแนวคิดที่สวยหรูมากถ้าคุณสามารถทิ้งร่างเก่าและเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ทุกๆเจ็ดปี แต่น่าเสียดายที่มันไม่เป็นความจริง แถมความจริงคือเจ็ดปีก็ยังไม่ใช่แม้แต่อายุขัยโดยเฉลี่ยของเซลล์ด้วยซ้ำ

การกำเนิดเซลล์

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความถี่ของการผลัดเปลี่ยนเซลล์ คุณต้องเข้าใจก่อนว่าเซลล์กำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ร่างกายของคนเราสามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้สองวิธี วิธีแรกเซลล์จะแบ่งตัวผ่านกระบวนการง่ายๆที่ชื่อว่าไมโทซิส ระหว่างนั้นเซลล์ตั้งต้นจะแบ่งตัวเป็นสองเซลล์ใหม่ซึ่งเรียกว่าเซลล์ลูก วิธีที่สองเซลล์จะถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ต้นกำเนิด เซลล์พิเศษเหล่านี้สามารถพบได้ทั่วร่างกายแต่ในปริมาณที่ต่ำมาก พวกมันจะแบ่งตัวเองผ่านกระบวนการไมโทซิสพร้อมกับสร้างเซลล์ “พิเศษ” ขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดและเซลล์ประสาทซึ่งไม่สามารถแบ่งตัวเองได้ เซลล์เก่าจะตายเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ ยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ระหว่างนิ้วมือกับนิ้วเท้าส่วนหนึ่งเกิดจากการตายของเซลล์ในตอนที่คุณเกิด การตายของเซลล์นี้จะปกป้องคุณจากการมีมือและเท้าติดกันเป็นพังผืด หลังจากนั้นเซลล์ทั้งหมดก็จะแห้งเหี่ยวและเฉาตายในที่สุด

ความแตกต่างของเซลล์

ไม่ใช่เซลล์ทุกตัวที่มีอายุขัยเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นเซลล์บริเวณท้องจะผลัดเปลี่ยนทุกๆสองวันเนื่องจากพวกมันมักจะสัมผัสกับกรดกระเพาะอาหาร ขณะที่เซลล์ผิวหนังจะผลัดเปลี่ยนทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ส่วนเซลล์เม็ดเลือดแดงจะอยู่ได้นานประมาณ 4 เดือนและเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคจะมีอายุตั้งแต่ 2-3 วันถึง 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามเซลล์ไขมันจะอยู่ได้ค่อนข้างนานหรือประมาณ 10 ปี ขณะที่กระดูกในร่างกายจะสร้างใหม่ทุกๆ 10 ปี หากคุณคิดว่า 10 ปีเป็นเวลาที่นานงั้นก็แสดงว่าคุณยังไม่เห็นอะไร อวัยวะส่วนอื่นในร่างกายก็แก่พอๆกับคุณนั่นแหละ ยกตัวอย่างเช่นคุณมีสมองแค่อันเดียวแต่เซลล์สมองจะไม่สร้างใหม่เมื่อคุณมีอายุมากขึ้นแม้ว่าการศึกษาล่าสุดจะกล่าวว่าเซลล์ในฮิปโปแคมปัสซึ่งมีบทบาทในการสร้างความทรงจำจะสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ ขณะเดียวกันเคลือบฟันของคุณก็จะไม่มีการแทนที่และเลนส์แก้วตาก็ต้องอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต

ร่างกายของคนเราเกิดจากเซลล์หลายชนิดซึ่งมีหน้าที่และอายุขัยต่างกัน อันที่จริงอวัยวะบางส่วนของร่างกายก็ต้องการการฟื้นฟูเช่นเดียวกับเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนยางรถยนต์แต่ก็ใช่ว่าคุณจะกลายเป็นคนใหม่ 100% หลังจากที่มีการผลัดเปลี่ยน เมื่อพูดถึงเซลล์บางชนิดคุณก็ต้องอยู่กับพวกมันไปตลอดทั้งชีวิต

Blogger : Gerardo Sison

Source : curiosity.com