Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Bras Will NOT Up Your Risk of Breast Cancer
ยกทรงไม่ได้เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม

ยกทรงไม่ได้เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม

เรามากำจัดข่าวลือไร้สาระนี้ให้สิ้นซากกันดีกว่า หลายปีมาแล้วที่ทฤษฎีต่างๆพยายามอธิบายถึงการแพร่ระบาดของโรคมะเร็งเต้านม การใช้ยาคุมกำเนิด, ยาระงับกลิ่นเหงื่อ หรือแม้แต่ขนาดหน้าอกล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ ต้องขอขอบคุณการวิจัยครั้งล่าสุดซึ่งเปิดเผยว่าการสวมใส่ยกทรงทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมนั้นไม่เป็นความจริง

การวิจัยซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อปี 1991 ได้ชี้แจงว่ามีการค้นพบความเกี่ยวพันกันระหว่างการสวมใส่ยกทรงกับโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านม โดยอ้างว่ายกทรงอาจไปกดทับการไหลเวียนของต่อมน้ำเหลืองซึ่งเป็นผลทำให้เกิดเนื้องอก ด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงตัดสินใจค้นคว้าว่ายกทรงมีส่วนเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่

พวกเขาได้ทำการทดลองกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจำนวน 1,044 คนซึ่งมีอาการ 1 ใน 2 ของโรคมะเร็งเต้านมในช่วงปี 2000-2014 เปรียบเทียบกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่ไม่ได้เป็นโรคนี้จำนวน 469 คน พวกเขาสอบถามผู้เข้าร่วมการทดลองเกี่ยวกับการสวมยกทรงและประวัติการเป็นโรคมะเร็งเต้านมของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงข้อมูลสถิติและประวัติสุขภาพอื่นๆ ผลที่ออกมาคือไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันระหว่างยกทรงกับโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านม ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการสวมยกทรงในแต่ละวัน, อายุที่เริ่มใส่ยกทรง, ขนาดหน้าอก หรือสวมยกทรงมีโครงหรือไม่

ความจริงคือยกทรงเหล่านี้ไม่มีอันตราย (แม้บางครั้งอาจทำให้คันยุบยิบบ้างก็เถอะ) ที่สำคัญมันยังช่วยจัดทรงให้หน้าอกของคุณเข้าที่ได้รูป อีกทั้งไม่ใช่สิ่งที่บั่นทอนชีวิตของคุณให้สั้นลงอีกด้วย

Source : womenshealthmag.com