Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someoneGoogle+

Bizarre Things That Happen To Your Body On Your Period
6 อาการประหลาดที่เกิดขึ้นกับร่างกายขณะที่มีประจำเดือน

อาการประหลาดที่เกิดกับร่างกายขณะมีประจำเดือน

เรามาพูดคุยเรื่องประจำเดือนกันดีกว่า เมื่อพูดถึงผลข้างเคียง..คนส่วนใหญ่มักนึกถึงตะคริวหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งและอาการบวมน้ำ นอกจากนี้ร่างกายก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอีกแต่คุณอาจไม่รู้ตัวว่ามันกำลังเกิดขึ้น และต่อไปนี้คือผลกระทบที่เกิดจากการมีประจำเดือน

1. เสียงเปลี่ยน

การศึกษาล่าสุดพบว่าผู้หญิงที่ไม่ใช้ยาคุมกำเนิดอาจประสบกับภาวะเสียงเปลี่ยน โดยน้ำเสียงอาจจะทุ้มต่ำลงเล็กน้อย ปรากฏการณ์นี้เป็นไปได้ว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงรอบเดือนของผู้หญิงแต่ไม่มีอะไรต้องกังวล ผู้หญิงบางคนอย่างนักร้องอาชีพจะสังเกตว่าความสามารถในการร้องเสียงสูงของตัวเองแตกต่างไปจากเดิมและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็เป็นเรื่องปกติ

2. เจ็บปากหรือขากรรไกร

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในช่วงรอบเดือนอาจทำให้เกิดอาการเสียวฟันหรือเหงือกอักเสบและลุกลามไปถึงขากรรไกร ผู้หญิงที่รับประทานยาคุมกำเนิดอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อต่อขากรรไกรเนื่องจากยาคุมกำเนิดจะไปลดระดับการผลิตเอสโตรเจนในร่างกายรวมถึงฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรด้วย

3. ความอดทนต่อความเจ็บปวดลดลง

เคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงรู้สึกปวดเกร็งหรือปวดศีรษะและเป็นไมเกรนง่าย? โทษประจำเดือนของคุณได้เลย ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในช่วงนั้นของเดือนคุณจะมีโอกาสเจ็บป่วยมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นไมเกรนส่วนใหญ่

4. อาจมีปัญหาด้านการขับถ่าย

นั่นเป็นเพราะสารเคมีในร่างกายมีการหดตัวและเยื่อบุมดลูกอาจมีความสัมพันธ์กับการหดเกร็งในลำไส้ อย่างไรก็ตามฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในช่วงมีประจำเดือนจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้

5. อาจซุ่มซ่ามมากกว่าปกติ

การมีประจำเดือนจะทำให้คุณมีโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นเล็กน้อยซึ่งอาจเกิดจากความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นรวมถึงภาวะคั่งน้ำที่สามารถส่งผลกระทบต่อสมองและการทรงตัวได้

6. รบกวนการนอนหลับ

คุณภาพการนอนของคุณอาจลดลงขณะที่มีประจำเดือนซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น อาการหดเกร็ง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ และปัญหาด้านอารมณ์ต่างๆ ข้อมูลจากมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) พบว่าผู้หญิงร้อยละ 23 กล่าวว่าพวกเขาต้องประสบกับปัญหาการนอนหลับก่อนที่จะมีประจำเดือนหนึ่งสัปดาห์และอีกร้อยละ 30 รายงานว่าพวกเขาอดนอน

Blogger : Lindsay Holmes

Source : huffingtonpost.com