Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

เพียงรับประทานไข่ไก่วันละ 1 ฟอง
สุขภาพดี ปลอดโรค ห่างไกลหมอ

รับประทานไข่ไก่วันละ 1 ฟอง สุขภาพดี ปลอดโรค

หลายสิบปีมาแล้วที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการรับประทานไข่ไก่จะทำให้ปริมาณคอเลสเตรอลเพิ่มสูงขึ้น แต่การศึกษาล่าสุดพบว่าการรับประทานไข่ไก่วันละฟองอาจช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดสมองได้จริงๆ นอกจากนี้ยังมีการอ้างอีกว่าชาวจีนที่รับประทานไข่ไก่ทุกวันก็มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงด้วย การศึกษาดังกล่าวได้นำผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 30-79 ปี จำนวนราวห้าแสนคน “มาเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานไข่ไก่ทุกวัน” เป็นเวลาเกือบเก้าปีนักวิจัยสรุปว่าการบริโภคไข่ไก่ทุกวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ลดลง ผลปรากฏว่าโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาดของผู้ที่รับประทานไข่ไก่ทุกวันนั้นลดลงถึงร้อยละ 26 นอกจากนี้ยังทำให้โอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงถึงร้อยละ 18 ขณะที่โอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปริแตกหรือฉีกขาดก็ลดลงถึงร้อยละ 28 ด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลักของความพิการและเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศจีนด้วย

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าในแต่ละปีมีผู้คนราว 17.7 ล้านคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือเกือบหนึ่งในสามของอัตราการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ขณะที่การสูบบุหรี่ การออกกำลังกายไม่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่มีปริมาณเกลือสูง และการรับประทานผักหรือผลไม้น้อยก็ทำให้โอกาสเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน แม้ว่าไข่ไก่จะอุดมไปด้วยคอเลสเตอรอลซึ่งเกี่ยวข้องกับโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ไข่ไก่ก็มีโปรตีนและวิตามินที่สำคัญ ในกลุ่มการศึกษามีผู้รับประทานไข่ไก่ทุกวันเป็นจำนวนร้อยละ 13 ขณะที่อีกร้อยละ 9 ไม่เคยหรือแทบไม่ได้รับประทานไข่ไก่เลย ในตอนสุดท้ายของการศึกษาปรากฏว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกือบ 84,000 รายและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 10,000 รายเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆที่รับประทานไข่ไก่ ผู้เขียนสรุปว่า “การศึกษาปัจจุบันพบว่าการบริโภคไข่ไก่ระดับปานกลาง (หนึ่งฟองต่อวัน) มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราการเป็นโรคหัวใจที่ลดลง” ทว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้ชี้ว่าการรับประทานไข่ไก่นั้นไม่เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ลดลง ข้อจำกัดที่สำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษานี้คือผู้ที่บริโภคไข่ไก่เป็นประจำนั้นมีฐานะร่ำรวยกว่าผู้ที่ไม่ได้บริโภคไข่ไก่ อัตราการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ และยุโรปที่กำลังลดลงเรื่อยๆ เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Heart พบว่าผู้ที่เดินหรือปั่นจักรยานไปทำงานจะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่าผู้ที่ขับรถไปทำงานราวร้อยละ 11 ส่วนการศึกษาจากผู้เข้าร่วมในสหราชอาณาจักรมากกว่า 350,000 คนเป็นเวลา 7 ปีพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดก็ต่ำกว่าเกือบหนึ่งในสามด้วย

Source : france24.com