Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someoneGoogle+

African Meditation Techniques
เทคนิคการฝึกสมาธิสไตล์แอฟริกา

เทคนิคการฝึกสมาธิสไตล์แอฟริกา

การฝึกสมาธิสไตล์แอฟริกามีต้นกำเนิดหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นระบบความเชื่อพื้นเมืองของชนเผ่าและประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาโดยจะเน้นไปที่ศาสนศาสตร์และตัวตนที่แท้จริงผ่านการทำสมาธิและเชื่อมต่อกับพลังของเทพเจ้าที่ปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอกของตัวเอง

การฝึกสมาธิตามหลัก Ausar Auset Society

Ausar Auset Society คือองค์กรทางศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาของวัฒนธรรมเอธิโอเปียโบราณ อียิปต์ ปาเลสไตน์ และอินเดีย ผู้เลื่อมใสศรัทธาในความเชื่อนี้จะฝึกโยคะ สมาธิ โหราศาสตร์ การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ การทำนายดวงชะตา ปรัชญา และอื่นๆอีกมากมาย ผู้นับถือจะต้องเตรียมจิตใจและร่างกายให้พร้อมกับการฝึกสมาธิและเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ การฝึกสมาธิแบบ Ausar Auset จะไม่แตกต่างจากการฝึกสมาธิทั่วไป คุณต้องมองหาสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและปลอดภัย จากนั้นก็นั่งหรือนอนลงเพื่อทำจิตใจให้หยุดนิ่ง คุณสามารถเพิ่มบรรยากาศได้โดยใช้ธูปหรือเปิดเพลงที่ให้จังหวะกลองเพื่อปลุกเร้าจิตวิญญาณของความเป็นแอฟริกา ขณะทำสมาธิคุณควรทำจิตใจให้สงบและปลดปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ ในที่สุดจิตใจของคุณก็จะสงบและสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ในระหว่างที่อยู่ในภวังค์

การฝึกสมาธิแบบ Kemetic

การฝึกสมาธิแบบ Kemetic จะขึ้นอยู่กับระบบความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชาวอียิปต์โบราณโดยเน้นไปที่การกระตุ้นพลังของเทพเจ้า Ausar (โอซิริส) และ Auset (ไอซิส) ซึ่งเป็นเทพและเทพีแห่งอียิปต์ ก่อนที่จะฝึกสมาธิแบบ Kemetic คุณต้องทำความคุ้นเคยกับการเกิดใหม่และความสัมพันธ์ของเทพและเทพีต่างๆ จากนั้นก็เริ่มด้วยโยคะ Kemetic ไม่นานคุณจะรู้สึกมีพลังท่ามกลางความรู้สึกสงบและพร้อมที่จะเริ่มฝึกสมาธิ

เทคนิคอื่นๆ

หากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับระบบความเชื่อแบบนี้แต่ยังหวังที่จะใช้เทคนิคการฝึกสมาธิแบบแอฟริกา คุณลองประยุกต์ตามแบบฉบับของตัวเองดูไหม? การฝึกสมาธิแบบแอฟริกาเปิดกว้างต่อการตีความโดยเฉพาะการสร้างสรรค์เป็นพิเศษ หนึ่งในพลังที่ทรงอานุภาพมากที่สุดในการเชื่อมต่อเรากับการมีสุขภาพดีและศาสนศาสตร์คือการสร้างสรรค์จิตวิญญาณขึ้นมาใหม่ อย่าลืมให้เกียรติตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเคารพและยกย่องในขณะที่ฝึกสมาธิ ทั้งนี้คุณควรหาเวลาว่างเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับระบบความเชื่อของชาวแอฟริกาโบราณ จากนั้นก็นำมาประยุกต์กับการฝึกเพื่อให้สามารถสะท้อนความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด

Blogger : Ashley Brooks

Source : leaf.tv