หากเพื่อนของคุณขาดคุณสมบัติทั้ง 9 ข้อนี้..แสดงว่านี่ไม่ใช่มิตรภาพที่แท้จริง

‘ฉันรักสามีแต่ฉันไม่ชอบเขา’

นี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าเขาอยากเป็นแค่เพื่อนกับคุณเท่านั้น

6 คำพูดปลอบใจเพื่อนที่ดีกว่า ‘มีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ?’

5 สาเหตุที่ทำให้คุณมักเลือกคนผิดอยู่เสมอ