งงตาแตก! หลอดพลาสติกดีต่อคนพิการมากกว่าหลอดกระดาษ

ว่าที่เจ้าสาวประดิษฐ์ถุงอิเกียเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวันแต่งงาน

การศึกษาล่าสุดชี้ว่าบุคลิกภาพของสุนัขจะเปลี่ยนไปตามเจ้าของ

ตำรวจอินเดียนาหัวใสให้บริจาคอาหารแมวแทนการเสียค่าปรับ

สาระน่ารู้ นอกจากความอร่อย สาหร่ายยังช่วยต่อสู้กับภาวะโลกร้อนได้ด้วย