Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Why Do Dogs Kick Their Feet After They Poop?
เหตุใดสุนัขจึงต้องใช้ขาเตะไปข้างหลังเมื่ออุจจาระเสร็จ?

เหตุใดสุนัขต้องใช้ขาเตะไปข้างหลังเมื่ออุจจาระเสร็จ

การพาสุนัขไปเดินเล่นถือเป็นการฝึกความอดทนอย่างหนึ่ง มันมีนิสัยรักการเดินซึ่งหมายความว่ามันจะปลดทุกข์หนักได้ก็ต่อเมื่อได้เดินไปรอบๆ ฉันพยายามทำให้มันอยู่นิ่งๆโดยใช้สายจูงแต่มันก็ยังกลั้นอุจจาระจนตาแทบกลับ ในที่สุดเมื่อมันเสร็จธุระแล้วก็ได้เวลาของขั้นตอนต่อไป นั่นคือ “การเต้นหลังปลดทุกข์” มันจะโจมตีสนามหญ้าด้วยขาหลังของมันโดยการตะกุยเศษหญ้ากับดินจนกระจุยกระจาย และถ้าฉันไม่ห้าม..บางครั้งก็เป็นอึของมันนั่นแหละ ทำไม? ฉันถามมันทุกวันตอนตีห้า เหตุใดสุนัขจึงต้องดีดขาหลังเมื่ออุจจาระเสร็จ?

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าเป็นการเต้นอย่างหนึ่ง

เนื่องจากสุนัขไม่เคยตอบคำถามของฉันเลย ฉันจึงตัดสินใจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมอันพิลึกพิลั่นนี้ ดร.แพตตี้ คูลี่ สัตวแพทย์ท่านหนึ่งกล่าวว่าสุนัขจะใช้ขาหลังตะกุยดินหลังอุจจาระเสร็จเพราะเหตุผล 2 ข้อนี้

ข้อแรก..พวกมันต้องการกลบอุจจาระเพื่อรักษาความสะอาด

และข้อสอง..สุนัขจะใช้ขาหลังตะกุยดินหลังจากที่ขับถ่ายเสร็จเพื่อกำหนดอาณาเขตของพวกมัน

อุ้งเท้าสุนัขจะมีต่อมกลิ่นที่หลั่งฟีโรโมนออกมา การตะกุยก็ยิ่งทำให้ฟีโรโมนออกมาในปริมาณที่มากขึ้นและช่วยให้พวกมันกำหนดอาณาเขตของตัวเองได้ ดังนั้นอันที่จริงแล้วการเต้นหลังปลดทุกข์ของสุนัขก็คือการทิ้งนามบัตรของตัวเองไว้ให้สุนัขตัวอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้น แต่ผู้เชี่ยวชาญรายอื่นๆซึ่งรวมถึง American Kennel Club นั้นไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีข้อแรกของคูลี่ เขาโต้แย้งว่าสุนัขเลี้ยงในบ้านจะไม่ค่อยกลบอุจจาระของตัวเอง (ฉันเห็นด้วยนะเพราะฉันก็เห็นมันทิ้งอุจจาระไว้บนสนามหญ้าโต้งๆเลย) และยืนยันว่าเหตุผลที่แท้จริงของการใช้ขาหลังตะกุยดินหลังอุจจาระเสร็จของสุนัขก็คือเพื่อกำหนดอาณาเขตของตัวเอง

คุณสามารถหยุดพฤติกรรมนี้ได้ไหม?

โชคดีที่คุณสามารถหยุดพฤติกรรมการเตะเศษไม้ใบหญ้ากระจุยกระจายของสุนัขได้ บางครั้งฉันก็เบี่ยงเบนความสนใจของสุนัขโดยการเรียกชื่อของมันซึ่งพอมันเสียสมาธิเราก็พามันเดินต่อ ถ้าสุนัขของคุณทำสนามหญ้าพังเสียหาย ลองใช้สายจูงทุกครั้งที่คุณรู้ว่ามันกำลังจะไปอุจจาระเพื่อป้องกันการตะกุยดินหรือพามันไปเดินเล่นรอบๆแถวนั้นเพื่อทำธุระแทน

Blogger : Anna Burke

Source : sheknows.com