Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Steps for Building Your Personal Brand
5 ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์

ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์

ทั้ง Apple, Coca Cola และ Kate Spade ล้วนเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คุณรู้จักคุณค่า บุคลิกภาพ และอัตลักษณ์ของแบรนด์เหล่านี้จากวิธีที่พวกเขาแสดงให้ผู้บริโภคเห็น เอาล่ะต่อไปนี้คือขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ของตัวเอง คุณจะรู้สึกภูมิใจในชื่อเสียงและอัตลักษณ์ที่มอบให้แก่โลกใบนี้

1. เข้าใจตัวเอง

เมื่อบริษัทต้องการสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์พวกเขาไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆแต่ต้องผ่านกลยุทธ์และการตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว คุณควรเริ่มจากหาคุณสมบัติที่สะท้อนภาพของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นความเรียบร้อยและการเป็นมืออาชีพ ความโดดเด่นและการมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรและสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้คุณควรใช้เวลาคิดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าธุรกิจของคุณเป็นใคร? กลุ่มบริษัทและมืออาชีพ? ผู้ว่าจ้าง? การระบุรายละเอียดเหล่านี้ล่วงหน้าจะทำให้กระบวนการที่เหลือง่ายมากขึ้น

2. ทำการตลาดด้วยตัวเอง

นี่ไม่ใช่สถานการณ์ “สร้างขึ้นเดี๋ยวมันก็มาเอง” ในการสร้างอัตลักษณ์คุณต้องรู้จักริเริ่มและส่งเสริมมันด้วยตัวเอง ยกตัวอย่างเช่นการตั้งเว็บไซต์หรือแฟ้มสะสมผลงานส่วนตัว การใช้สื่อโซเชียลเพื่อโฆษณาแบรนด์ออนไลน์ การทำนามบัตร หรือการถ่ายภาพบุคคลเพื่อดึงบุคลิกและตัวตนที่แท้จริงออกมา เป็นต้น

3. นำเสนอคุณค่าอันโดดเด่น

โดยปกติคนเราจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งถ้าไม่ได้ประโยชน์จากมัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน การฝึกทักษะใหม่ๆ หรือแม้แต่โอกาสในการพัฒนาอาชีพของตนเอง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสำคัญมากเมื่อต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเอง คุณควรสร้างคอนเทนต์หรือบทความที่มีประโยชน์ในบล็อกหรือเว็บไซต์ของตัวเอง ที่สำคัญอย่าปล่อยให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้หลุดลอยไป ยิ่งคุณนำเสนอคุณค่าของตัวเองมากเท่าไหร่แบรนด์ของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้น

4. เครือข่าย

การสร้างเครือข่ายสำคัญมากเมื่อคุณมีแบรนด์เป็นของตัวเอง เริ่มจากการเข้าร่วมงานต่างๆเช่นการประชุมและการสัมมนาเพื่อพบปะกับมืออาชีพคนอื่นๆ จากนั้นก็พยายามสร้างความประทับใจ และจงจำไว้ว่าการตลาดแบบ “ปากต่อปาก” คือรูปแบบการโฆษณาที่ดีที่สุด

5. การนำเสนอในรูปแบบใหม่

คุณต้องรู้จักประเมินและพัฒนาแบรนด์อยู่เสมอ และนี่คือโฆษณา Apple ในช่วงปี 1990

การสร้างแบรนด์

Photo Credit : www.webdesignerdepot.com

เห็นไหมว่ามันแตกต่างจากอัตลักษณ์ของแบรนด์ในปัจจุบัน ทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพของแบรนด์ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้ง 5 ข้อนี้ รับรองว่าการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์จะดีเลิศไม่แพ้ตัวคุณเลยทีเดียว

Blogger : Kat Boogaard

Source : theeverygirl.com