Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Rare Color Photos Of Paris Taken 100 Years Ago
ภาพสีหายากของมหานครปารีสเมื่อ 100 ปีก่อน

ภาพสีหายากของมหานครปารีสเมื่อ 100 ปีก่อน

คุณรู้สึกเบื่อหน่ายภาพขาวดำที่ได้รับความนิยมในยุคก่อนแล้วหรือยัง? นายธนาคารชาวฝรั่งเศส Albert Kahn จึงคิดหาวิธีทำอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมา ในปี 1909 เขาได้มอบหมายให้ช่างภาพสี่คนพกกล้องติดตัวเดินทางไปทั่วโลกและใช้ Autochrome Lumière เพื่อบันทึกสิ่งที่พวกเขาเห็นให้กลายเป็นภาพสี

หนึ่งในเมืองเหล่านั้นคือมหานครปารีส และในปี 1914 Leon Gimpel, Stephane Passet, Georges Chevalier และ Auguste Leon ก็เริ่มลงมือปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภาพถ่ายของพวกเขาทำให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตในปารีสที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในอดีตนั้นมีชีวิตชีวามากกว่าที่เราคิดไว้เสียอีก ไม่ว่าจะเป็นร้านรวงที่ทาสีด้วยสีแดงสดหรือกำแพงที่แต่งแต้มด้วยภาพหลากสีสันอันสดใส

ภาพสีหายากของมหานครปารีส

ภาพสีมหานครปารีส

ภาพกรุงปารีส

ภาพปารีส

ปารีส

กรุงปารีส

ภาพสีปารีส

ภาพปารีส 100 ปีก่อน

ภาพกรุงปารีส 100 ปีก่อน

กรุงปารีส 100 ปีก่อน

ปารีส 100 ปีก่อน

รูปภาพกรุงปารีส

รูปภาพปารีส

รูปภาพปารีส 100 ปีก่อน

รูปภาพกรุงปารีส 100 ปีก่อน

รูปสีกรุงปารีส

รูปสีปารีส

รูปสีปารีส 100 ปีก่อน

ภาพถ่ายปารีส

Blogger : Michael Zhang

Source :