Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Plastic Straw Alternatives Aren’t As Sustainable
งงตาแตก! หลอดพลาสติกดีต่อคนพิการมากกว่าหลอดกระดาษ

หลอดพลาสติกดีต่อคนพิการมากกว่าหลอดกระดาษ

ผู้คนจำนวนมากผลักดันให้มีการกำจัดหลอดพลาสติกโดยอ้างว่าสิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเหล่านี้กำลังทำร้ายโลก แม้ว่าชุมชนคนพิการจะหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการห้ามใช้หลอดและอันตรายที่มีต่อคนพิการแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะถูกเพิกเฉย อย่างไรก็ตามขณะที่การห้ามใช้หลอดเริ่มได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าหลอดกระดาษก็ไม่ “ยั่งยืน” อย่างที่ทำการตลาดออกมา นอกจากนี้การเปลี่ยนไปใช้หลอดกระดาษก็กลายเป็นการผลักภาระให้กับคนพิการอีกด้วย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานข่าว CNN รายงานว่ามีการใช้หลอดกระดาษในร้านอาหารแมคโดนัลด์รวมทั้งหมด 1,341 แห่งทั่วสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แม้ว่าการเปลี่ยนไปใช้หลอดกระดาษจะได้รับการชื่นชมจากรัฐบาลอังกฤษและกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ล่าสุดแมคโดนัลด์กล่าวว่าหลอดกระดาษไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่องจากความหนาของมันซึ่งต่างจากหลอดพลาสติกที่ถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้ เมื่อปีที่แล้วลูกค้าของเราได้ขอให้แมคโดนัลด์เปลี่ยนจากหลอดพลาสติกเป็นหลอดกระดาษซึ่งเราก็รับฟังและยอมเปลี่ยนเพื่อลดปริมาณพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แม้ว่าหลอดกระดาษจะทำจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ก็ไม่สามารถกำจัดได้หากไม่คัดแยกขยะมาก่อน นี่คือปัญหาของอุตสาหกรรมนี้ เรากำลังร่วมมือกับผู้ให้บริการกำจัดขยะเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การแนะนำให้คัดแยกหลอดกระดาษเป็นขยะทั่วไปจะทำเพียงชั่วคราวเท่านั้น ขยะจากร้านอาหารของเราจะไม่ถูกส่งไปฝังกลบแต่จะถูกนำไปสร้างพลังงาน

ทุกวันนี้คนเราเริ่มตระหนักว่าขยะจะไปจบลงในมหาสมุทรและทำร้ายสัตว์ป่า มลพิษจากพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่และกำลังบานปลายขึ้นเรื่อยๆ แต่หลอดก็เป็นเพียงสัดส่วนเล็กๆของขยะพลาสติกในมหาสมุทร การศึกษาชี้ว่าก้นบุหรี่ ฝาขวด และขวดคือประเภทของขยะพลาสติกที่พบได้สูงสุดในมหาสมุทรและพื้นที่ฝังกลบทั่วโลก ขณะที่รายงานปี 2018 พบว่าหลอดพลาสติกมีปริมาณเพียงร้อยละ 0.03 ของขยะพลาสติกจำนวนแปดล้านตันในแต่ละปี อย่างไรก็ตามแทนที่จะมุ่งเน้นแต่เรื่องหลอดคุณควรใส่ใจปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ดีกว่า ทางที่ดีคุณควรลดปริมาณขยะที่คุณใช้ โดยเฉพาะระบบรีไซเคิลของอเมริกาที่วุ่นวายมาก หลอดกระดาษใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ได้ย่อยสลายเร็วอย่างที่คิดเสมอไปแม้ว่าจะได้รับการยกย่องว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติก วัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมากกว่าหกสิบล้านตัน เช่น เศษอาหาร กระดาษลูกฟูก (เช่นหลอดกระดาษ) ใบไม้และหญ้ายังคงถูกส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบ นอกจากนี้หลอดกระดาษก็มีมูลค่ามากกว่าหลอดพลาสติกประมาณสิบเท่า หลอดกระดาษมูลค่า 2.5 เซนต์ขณะที่หลอดพลาสติกมีมูลค่าเพียงครึ่งเซนต์เท่านั้น แต่ข้อมูลส่วนใหญ่นี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่กลุ่มทนายในชุมชนคนพิการได้อธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกเกี่ยวกับความยั่งยืนของหลอดพลาสติกซึ่งคัดค้านการห้ามใช้หลอดและโอกาสเสี่ยงที่ทำให้ถึงแก่ชีวิต ยกตัวอย่างเช่นหลอดโลหะจะเสี่ยงให้เกิดการบาดเจ็บ หลอดกระดาษอาจทำให้ติดคอ หลอดไม้ไผ่และหลอดข้าวโพดอาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ และหลอดนำมาใช้ใหม่ได้อื่นๆก็อาจมีราคาแพงหรือทำความสะอาดยากเกินไป หลอดพลาสติกอาจไม่หรูหราแต่ก็เป็นเครื่องมือช่วยชีวิตสำหรับคนพิการทั้งง่าย สะดวก และสามารถเข้าถึงได้ขณะที่หลอดประเภทอื่นๆไม่มี

บริษัทหลายแห่งเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษโดยที่ไม่ได้ประเมินผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับคนพิการหรือสิ่งแวดล้อม หลอดกระดาษที่แมคโดนัลด์เปลี่ยนมาใช้เมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาสุดท้ายก็จะไปนอนกองอยู่ในถังขยะ การพุ่งเป้าไปที่หลอดแทนยอดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่นในปริมาณที่สูงนับว่าเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์และทำร้ายคนพิการที่ยังต้องการใช้มัน แทนที่จะเปิดตัวกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการห้ามใช้หลอดบริษัทหลายๆแห่งควรหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับคนพิการรวมเข้าไปในบทสนทนาด้วย การรับฟังชุมชนคนพิการเกี่ยวกับการห้ามใช้หลอดพลาสติกไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งแต่ควรเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งต่างหาก

Blogger : Kyli Rodriguez-Cayro

Source : bustle.com