Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

สุดสร้างสรรค์กับการใช้คลิปหนีบกระดาษสื่อถึงโรค
และความบกพร่องทางจิตต่างๆ

ใช้คลิปหนีบกระดาษสื่อถึงโรคทางจิตต่างๆ

คลิปหนีบกระดาษถือเป็นนวัตกรรมง่ายๆอย่างหนึ่ง เป็นแค่โลหะดัดรูปทรงที่สามารถหนีบสิ่งของได้ (ไม่ถาวรแต่อย่างน้อยก็ทำให้อยู่นิ่งๆได้) ฉันยังมีรอยสักรูปคลิปหนีบกระดาษเพื่อเตือนใจตัวเองทุกวันว่า “ฉันควรทำทุกอย่างให้อยู่ด้วยกัน” สำหรับฉัน..คลิปหนีบกระดาษจะหมายถึงชีวิตเนื่องจากมันมีทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบ นอกจากนี้ยังมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่สามารถทำให้ผู้คนวาดภาพวิถีชีวิตของตัวเองได้..ไม่ว่าจะเป็นจากข้างนอกเข้าไปข้างในหรือเชื่อมต่อกับสิ่งที่อยู่ข้างในและค่อยๆค้นหาโลกที่อยู่ข้างนอก คราวนี้ฉันอยากสื่อให้ทุกคนเห็นภาพโรคและความบกพร่องทางจิตที่คนจำนวนมากโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวกำลังเผชิญอยู่ จุดประสงค์ของภาพเหล่านี้คือเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่น่าตกใจดังกล่าว

More Information : www.behance.net/eisenbernard

1. โรควิตกกังวล

โรควิตกกังวล

2. โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

3. โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ำคิดย้ำทำ

4. ภาวะความเครียดผิดปกติหลังเหตุสะเทือนใจ

ภาวะความเครียดผิดปกติหลังเหตุสะเทือนใจ

5. โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์

โรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์

6. โรคหลายบุคลิก

โรคหลายบุคลิก

7. โรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ

โรคพฤติกรรมการกินผิดปกติ

8. การใช้สารเสพติด

การใช้สารเสพติด

Blogger : Eisen Bernardo

Source : boredpanda.com