Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someoneGoogle+

How to Create a Potato Battery
วิธีง่ายๆในการทำแบตเตอรี่จากมันฝรั่ง

วิธีง่ายๆในการทำแบตเตอรี่จากมันฝรั่ง

คุณเคยคิดว่าไหมคุณสามารถนำผักมาทำแบตเตอรี่ได้? แบตเตอรี่จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการส่งอิเล็กตรอนไปๆมาๆระหว่างแผ่นโลหะสองแผ่น แล้วถ้าคุณไม่มีแบตเตอรี่แต่มีมันฝรั่งอยู่ข้างๆล่ะ? มันฝรั่งจะมีกรดฟอสฟอริกซึ่งสามารถใช้เป็นสารละลายเคมีที่จำเป็นในการส่งอิเล็กตรอนไปมาระหว่างแผ่นโลหะได้ และเมื่อใส่โลหะเข้าไปในมันฝรั่ง มันก็จะกลายเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้!

ขั้นตอนที่ 1 วิธีทำแบตเตอรี่มันฝรั่งหนึ่งคู่

วิธีทำแบตเตอรี่จากมันฝรั่ง

1. ประกอบวัสดุที่จำเป็นเข้าด้วยกันในการทำแบตเตอรี่ เราต้องใช้มันฝรั่ง ตะปูชุบสังกะสี เหรียญทองแดง สายไฟที่มีตัวหนีบปากจิ้งจกทั้งสองด้าน และเครื่องมือวัดไฟฟ้า

 • ตะปูชุบสังกะสีสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือร้านขายของแต่งบ้านทั่วไป
 • ใช้มันฝรั่งสดในการทดลองขึ้นอยู่กับน้ำที่อยู่ในมันฝรั่ง

2. กดตะปูชุบสังกะสีลงไปใกล้ๆกับตรงกลางของมันฝรั่งจนเกือบทะลุไปอีกด้าน แต่ถ้าทะลุก็ไม่เป็นไรเพียงดึงตะปูขึ้นมาไม่ให้ปลายแหลมโผล่ไปอีกด้านก็พอ

 • ในขั้นตอนนี้อาจมีน้ำมันฝรั่งไหลออกมาบ้างแต่ไม่เป็นไร
 • ใช้ถุงพลาสติกหรือหนังสือพิมพ์รองไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันฝรั่งกระจายไปทั่ว

ทำแบตเตอรี่จากมันฝรั่ง

3. กดเหรียญทองแดงลงไปในมันฝรั่งให้ห่างจากตะปูชุบสังกะสีประมาณหนึ่งนิ้ว ทำแบบเดิมเหมือนกับข้อที่แล้ว ระวังอย่าให้ตะปูในมันฝรั่งสัมผัสกันมิเช่นนั้นวงจรไฟฟ้าจะไม่สมบูรณ์และแบตเตอรี่ก็จะไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้น

 • หากตะปูสัมผัสกันก็ขยับตำแหน่งใหม่เพื่อไม่ให้โดนกัน
 • ระยะห่างของตะปูไม่จำเป็นต้องหนึ่งนิ้วพอดีเป๊ะแต่ควรให้อยู่ใกล้กันเข้าไว้

แบตเตอรี่จากมันฝรั่ง

4. ต่อพ่วงเหรียญทองแดงกับขั้วสีดำของเครื่องวัดไฟฟ้าโดยใช้ตัวหนีบปากจิ้งจก เครื่องวัดไฟฟ้าควรมีขั้วสีแดงและสีดำ

วิธีทำแบตเตอรี่มันฝรั่งหนึ่งคู่

5. ต่อพ่วงตะปูชุบสังกะสีกับขั้วสีแดงของเครื่องวัดไฟฟ้า

 • แตะอุปกรณ์กับตะปูและหนีบขั้วอย่างแน่นหนา

ทำแบตเตอรี่มันฝรั่งหนึ่งคู่

6. อ่านตัวเลขบนเครื่องวัดไฟฟ้า คุณควรมองเห็นค่าของกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นบนเครื่องวัดไฟฟ้าหรือถ้าสังเกตว่าเครื่องวัดไฟฟ้ากำลังแสดงค่าเป็นลบให้สลับขั้วของเครื่องวัดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนค่าให้เป็นบวก

 • หากกระแสไฟฟ้าต่ำมาก ลองขยับตะปูให้เข้าใกล้กันมากขึ้นแต่อย่าให้สัมผัสกันเด็ดขาด

แบตเตอรี่มันฝรั่งหนึ่งคู่

ขั้นตอนที่ 2 ทำให้นาฬิกาทำงานด้วยแบตเตอรี่มันฝรั่งสองลูก

ทำให้นาฬิกาทำงานด้วยแบตเตอรี่มันฝรั่งสองลูก

1. ประกอบวัสดุเข้าด้วยกัน ในการทำแบตเตอรี่มันฝรั่งหนึ่งลูกเราต้องใช้ตะปูชุบสังกะสีสองตัว เหรียญทองแดงสองเหรียญ สายไฟที่มีตัวหนีบปากจิ้งจกทั้งสองด้าน และนาฬิกาขนาดเล็ก

 • ตะปูชุบสังกะสีสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือร้านขายของแต่งบ้านทั่วไป
 • เหรียญทองแดงก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือร้านขายของแต่งบ้านทั่วไปเช่นกัน
 • สีของสายไฟไม่สำคัญขอแค่มีตัวหนีบทั้งสองด้านก็พอ
 • เลือกใช้มันฝรั่งสดที่เนื้อแน่น นอกจากนี้น้ำในมันฝรั่งยังเป็นสิ่งจำเป็นในการทดลองครั้งนี้ ดังนั้นมันฝรั่งแห้งๆจะใช้ไม่ได้ผล
 • เอาแบตเตอรี่ออกจากนาฬิกาก่อนที่คุณจะเริ่มทดลอง

2. กดตะปูชุบสังกะสีลงไปตรงกลางของมันฝรั่งจนเกือบทะลุไปอีกด้าน แต่ถ้าทะลุก็ไม่เป็นไรเพียงดึงตะปูขึ้นมาไม่ให้ปลายแหลมโผล่ไปอีกด้านก็พอ

 • ในขั้นตอนนี้อาจมีน้ำมันฝรั่งไหลออกมาบ้างแต่ไม่เป็นไร
 • ใช้ถุงพลาสติกหรือหนังสือพิมพ์รองไว้เพื่อไม่ให้น้ำมันฝรั่งกระจายไปทั่ว

ทำให้นาฬิกาเดินด้วยแบตเตอรี่มันฝรั่งสองลูก

3. กดเหรียญทองแดงลงไปในมันฝรั่งให้ห่างจากตะปูชุบสังกะสีประมาณหนึ่งนิ้ว ทำแบบเดิมเหมือนกับข้อที่แล้ว ระวังอย่าให้ตะปูในมันฝรั่งสัมผัสกันมิเช่นนั้นวงจรไฟฟ้าจะไม่สมบูรณ์และแบตเตอรี่ก็จะไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้น

 • หากตะปูสัมผัสกันก็ขยับตำแหน่งใหม่เพื่อไม่ให้โดนกัน
 • ระยะห่างของตะปูไม่จำเป็นต้องหนึ่งนิ้วพอดีเป๊ะแต่ควรให้อยู่ใกล้กันเข้าไว้

นาฬิกาเดินด้วยแบตเตอรี่มันฝรั่งสองลูก

4. ต่อมันฝรั่งสองผลเข้าด้วยกันด้วยสายไฟที่มีตัวหนีบปากจิ้งจก ต่อพ่วงตะปูชุบสังกะสีกับมันฝรั่งลูกแรกและต่อพ่วงเหรียญทองแดงกับมันฝรั่งลูกที่สอง จากนั้นวงจรไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 • เมื่อจบขั้นตอนนี้มันฝรั่งสองลูกควรจะเชื่อมต่อกันรวมถึงนาฬิกาขนาดเล็กด้วย
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกจุดเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนา

นาฬิกาทำงานด้วยแบตเตอรี่มันฝรั่งสองลูก

5. ต่อสายไฟที่มีตัวหนีบปากจิ้งจกกับเหรียญทองแดงในมันฝรั่งลูกแรกและอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับขั้วบวกของกล่องแบตเตอรี่ โปรดสังเกตสัญลักษณ์ (+)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวหนีบยึดกับตะปูและกล่องแบตเตอรี่อย่างแน่นหนา
 • นี่คือการเชื่อมต่อจุดแรกของวงจรไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่

นาฬิกาทำงานด้วยแบตเตอรี่จากมันฝรั่งสองลูก

6. ต่อสายไฟที่มีตัวหนีบปากจิ้งจกกับตะปูชุบสังกะสีในมันฝรั่งลูกที่สองและอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับขั้วลบของกล่องแบตเตอรี่ โปรดสังเกตสัญลักษณ์ (-)

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวหนีบยึดกันอย่างแน่นหนา
 • เมื่อถึงขั้นตอนนี้มันฝรั่งทั้งสองลูกควรเชื่อมต่อกับนาฬิกาแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกันเอง สายไฟเส้นหนึ่งควรต่อกับเหรียญทองแดงบนมันฝรั่งลูกแรกและสายไฟเส้นที่สองควรต่อกับตะปูชุบสังกะสีบนมันฝรั่งลูกที่สอง

นาฬิกาทำงานด้วยแบตเตอรี่จากมันฝรั่ง

7. ตรวจสอบว่านาฬิกาทำงานหรือไม่ เมื่อถึงขั้นตอนนี้เข็มวินาทีบนนาฬิกาควรจะขยับ ซึ่งหมายความว่ามันได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่มันฝรั่งแล้ว! หากนาฬิกายังไม่ทำงานโปรดตรวจสอบว่าคุณต่อสายไฟกับกล่องแบตเตอรี่ถูกต้องหรือเปล่า เหรียญทองแดงต้องต่อกับขั้วบวกขณะที่ตะปูชุบสังกะสีต้องต่อกับขั้วลบ

 • หากยังไม่ทำงาน ลองสลับสายดู
 • ต้องแน่ใจว่าคุณใช้มันฝรั่งสด
 • หลังจากที่ทดลองเสร็จแล้ว ดึงสายไฟที่ต่อกับมันฝรั่งออกและใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปในนาฬิกาอีกครั้ง

นาฬิกาเดินด้วยแบตเตอรี่จากมันฝรั่ง

Source : wikihow.com