Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

มีคนโชคดีเพียงไม่กี่คนหรอกนะ
ที่มีเส้นเทพผู้พิทักษ์บนฝ่ามือ แล้วคุณล่ะมีหรือเปล่า?

มีคนโชคดีเพียงไม่กี่คนที่มีเส้นเทพผู้พิทักษ์บนฝ่ามือ

ว่ากันว่าเส้นชีวิตบนฝ่ามือนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่มักมีโชคลาภเพียงไม่กี่คน คนเหล่านี้จะไม่เคยประสบกับโชคร้ายและมีความสุขในชีวิตอยู่เสมอ แต่การพบเส้นลายมือแบบนี้บนฝ่ามือก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเช่นกัน นี่คือเส้นเทพผู้พิทักษ์ ผู้ที่มีโชคอยู่เสมอจะได้รับการคุ้มครองจากเทพผู้พิทักษ์ นอกจากนี้ยังมี “เส้นอังคาร” ซึ่งเป็นเส้นที่สองหรือที่รู้จักกันว่า “เส้นชีวิต”

หากคุณมีเส้นนี้บนฝ่ามือ เป็นไปได้ว่าคุณคือบุคคลที่โชคดีมาก..จะรอดพ้นจากอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ที่สำคัญสุขภาพของคุณจะดีเยี่ยม ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ทุกครั้งโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น หากคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีเส้นลายมือนี้ งั้นคุณก็ควรขอบคุณพระเจ้าที่ประทานเส้นเทพผู้พิทักษ์มาไว้บนฝ่ามือของคุณ หากเส้นเทพผู้พิทักษ์ขนานอยู่กับเส้นชีวิตของคุณก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี คุณจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับการคุ้มครองจากเส้นเทพผู้พิทักษ์ไปตลอดทั้งชีวิต แต่ถ้ามีบางส่วนของเส้นเทพผู้พิทักษ์อยู่ใกล้กับเส้นชีวิตของคุณ คุณอาจต้องเจอกับปัญหาบางอย่างในชีวิตซึ่งจะค่อยๆจางหายไป เส้นนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ หากเส้นนี้อยู่บนฝ่ามือข้างขวาหมายความว่าคุณกำลังได้รับความคุ้มครองจากเทพผู้พิทักษ์ประจำตัวซึ่งเป็นของกำนัลให้แก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลายๆอย่าง แต่ถ้าอยู่บนฝ่ามือข้างซ้ายก็แปลว่าเทพผู้พิทักษ์ให้ความคุ้มครองคุณตั้งแต่ที่คุณเกิดนั่นเอง

Blogger : John D.

Source : bigglobalmedia.com