Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail to someone

Your Dog’s Personality Changes to Match Yours
การศึกษาล่าสุดชี้ว่าบุคลิกภาพของสุนัขจะเปลี่ยนไปตามเจ้าของ

บุคลิกภาพของสุนัขจะเปลี่ยนไปตามเจ้าของ

คุณสามารถสอนบทเรียนใหม่ๆให้แก่สุนัขตัวเก่าของคุณได้ สุดท้ายสุนัขของคุณก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปมีนิสัยแบบคุณ การศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพพบว่านอกจากบุคลิกภาพของสุนัขจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้นแล้ว ลักษณะเฉพาะของมนุษย์แต่ละคนก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน ในการศึกษานี้กลุ่มนักวิจัยได้รวบรวมตัวอย่างสุนัข 1,681 ตัวกับเจ้าของของพวกมัน สุนัขมีอายุตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ครึ่งถึง 16 ปีและแบ่งเป็น 50 สายพันธุ์ ขณะที่เจ้าของสุนัขก็ต้องทำแบบสำรวจบุคลิกภาพของตัวเองด้วย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามที่คิด ลูกสุนัขกับสุนัขโตจะมีพฤติกรรมต่างกัน สุนัขฝึกกับสุนัขที่ไม่ได้รับการฝึกจะมีพฤติกรรมต่างกัน แต่บุคลิกภาพของเจ้าของสุนัขต่างหากที่ส่งผลกระทบหลักต่อพฤติกรรมของสุนัข ดังนั้นแม้ว่าการนำลูกสุนัขไปฝึกที่โรงเรียนอาจจะทำให้พวกมันมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว และเชื่อฟัง แต่การอยู่กับเจ้าของก็สำคัญต่อบุคลิกภาพของพวกมันด้วยเช่นกัน เจ้าของที่รักการเข้าสังคมมีแนวโน้มที่สุนัขของพวกเขาจะมีความกระตือรือร้น/ตื่นตัว ส่วนเจ้าของที่มีความประนีประนอม ซื่อตรง และใจกว้างก็มีแนวโน้มที่สุนัขของพวกเขาจะไม่มีนิสัยขี้กลัว กระตือรือร้น/ตื่นตัว ไม่ก้าวร้าวทั้งต่อคนและสัตว์อื่น แต่เจ้าของที่อารมณ์เสียง่ายก็จะทำให้สุนัขมีนิสัยขี้กลัวและไม่ตอบสนองต่อการฝึก อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองอีกมาก เราแค่เปรียบเทียบสุนัขในแต่ละช่วงอายุแทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพทั้งก่อนและหลังเหตุการณ์ต่างๆ (เช่นการถูกรับเลี้ยง)

Blogger : Katherine Gillen

Source : purewow.com